STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ZAP (PULAWY)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 814 225,00 729 139,00 708 353,00 855 590,00 938 001,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 111 728,00 -2 475,00 -42 591,00 24 984,00 202 352,00
Zysk (strata) brutto 112 851,00 7 250,00 -43 897,00 31 187,00 202 798,00
Zysk (strata) netto 91 065,00 4 965,00 -36 647,00 18 794,00 165 560,00
Aktywa razem 4 145 479,00 4 116 931,00 4 066 266,00 4 258 461,00 4 700 302,00
Kapitał własny 3 265 190,00 3 185 494,00 3 148 847,00 3 207 106,00 3 372 666,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 19 115,00 19 115,00 19 115,00 19 115,00 19 115,00
Wartość księgowa na jedną akcję 170,82 166,65 164,73 167,78 176,44
Zysk (strata) na jedną akcję 4,76 0,26 -1,92 0,98 8,66
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 910 490,00 848 957,00 838 558,00 979 912,00 1 068 685,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 107 387,00 -22 023,00 -41 676,00 13 563,00 207 570,00
Zysk (strata) brutto 107 991,00 -1 806,00 -42 703,00 12 524,00 206 639,00
Zysk (strata) netto 86 251,00 -913,00 -35 810,00 1 395,00 167 942,00
Aktywa razem 4 313 952,00 4 283 754,00 4 242 747,00 4 417 102,00 4 883 488,00
Kapitał własny 3 282 171,00 3 196 664,00 3 160 854,00 3 209 861,00 3 378 020,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 19 115,00 19 115,00 19 115,00 19 115,00 19 115,00
Wartość księgowa na jedną akcję 171,71 167,23 165,36 167,92 176,72
Zysk (strata) na jedną akcję 4,51 -0,05 -1,87 0,07 8,79
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 3 397 462,00 3 451 751,00 2 857 820,00 3 060 088,00 3 107 307,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 241 215,00 516 435,00 328 990,00 351 297,00 91 646,00
Zysk (strata) brutto 252 787,00 535 016,00 318 750,00 332 494,00 107 391,00
Zysk (strata) netto 216 520,00 468 214,00 273 342,00 264 973,00 84 161,00
Aktywa razem 3 270 066,00 3 684 119,00 3 806 838,00 4 102 884,00 4 258 461,00
Kapitał własny 2 606 165,00 2 983 234,00 3 052 045,00 3 208 798,00 3 207 106,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 19 115,00 19 115,00 19 115,00 19 115,00 19 115,00
Wartość księgowa na jedną akcję 136,34 156,07 159,67 167,87 167,78
Zysk (strata) na jedną akcję 11,33 24,50 14,30 13,86 4,40
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 3 625 862,00 3 814 035,00 3 345 117,00 3 490 902,00 3 577 917,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 230 116,00 497 072,00 302 801,00 301 830,00 57 251,00
Zysk (strata) brutto 246 331,00 515 143,00 324 040,00 308 814,00 76 006,00
Zysk (strata) netto 207 868,00 450 911,00 272 133,00 243 363,00 57 253,00
Aktywa razem 3 420 674,00 3 856 346,00 4 002 437,00 4 258 445,00 4 417 102,00
Kapitał własny 2 662 002,00 3 033 244,00 3 100 740,00 3 241 779,00 3 209 861,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 19 115,00 19 115,00 19 115,00 19 115,00 19 115,00
Wartość księgowa na jedną akcję 139,26 158,68 162,22 169,59 167,92
Zysk (strata) na jedną akcję 10,88 23,59 14,24 12,73 3,00
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
08.10.2012 2013 DM IDM SA 3 903 200 433 900 -
08.10.2012 2012 DM IDM SA 3 864 800 395 700 -
03.08.2012 2013 DI BRE Bank S.A. 3 682 500 263 400 -
03.08.2012 2014 DI BRE Bank S.A. 3 592 100 176 100 -
03.08.2012 2012 DI BRE Bank S.A. 3 947 000 554 400 -
16.09.2009 2009 DM PKO BP 2 167 040 120 510 -
16.09.2009 2010 DM PKO BP 2 451 970 131 180 -
16.11.2008 2008 DM IDM SA 2 177 400 226 400 -
16.11.2008 2009 DM IDM SA 2 132 700 93 400 -
08.07.2008 2008 DM BDM S.A. 2 775 100 224 400 -