STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PEX (PEIXIN)


RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'15 IIQ'15 IIIQ'15 IVQ'15 IIQ'16
Przychody netto ze sprzedaży 15 712,00 19 238,00 16 487,00 17 083,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 967,00 4 120,00 2 689,00 1 198,00 0,00
Zysk (strata) brutto 4 231,00 3 915,00 2 972,00 1 034,00 0,00
Zysk (strata) netto 3 648,00 3 493,00 2 426,00 912,00 0,00
Aktywa razem 85 994,00 83 905,00 91 663,00 84 245,00 79 090,00
Kapitał własny 74 704,00 76 189,00 81 090,00 77 126,00 73 792,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 5,75 5,86 6,24 5,93 5,68
Zysk (strata) na jedną akcję 0,28 0,27 0,19 0,07 0,00
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2011 2012 2013 2014 2015
Przychody netto ze sprzedaży 32 839,00 46 509,00 59 407,00 69 249,00 68 520,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 607,00 13 792,00 18 633,00 19 875,00 11 974,00
Zysk (strata) brutto 9 456,00 13 527,00 18 527,00 19 692,00 12 152,00
Zysk (strata) netto 8 195,00 11 369,00 15 772,00 16 823,00 10 479,00
Aktywa razem 27 003,00 34 628,00 50 071,00 71 539,00 84 245,00
Kapitał własny 19 298,00 24 130,00 42 236,00 63 782,00 77 126,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 000,00 12 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,61 2,01 3,25 4,91 5,93
Zysk (strata) na jedną akcję 0,68 0,95 1,21 1,29 0,81