STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

VRG


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 91 438,00 148 323,00 129 629,00 171 219,00 146 337,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 185,00 16 526,00 -5 124,00 18 060,00 2 814,00
Zysk (strata) brutto 2 737,00 16 205,00 -6 554,00 18 345,00 -3 304,00
Zysk (strata) netto 2 114,00 13 687,00 -4 480,00 15 018,00 -3 879,00
Aktywa razem 599 716,00 931 516,00 1 111 259,00 1 110 137,00 1 078 507,00
Kapitał własny 498 136,00 714 214,00 709 880,00 725 177,00 721 671,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 179 194,96 245 610,54 245 610,54 245 610,54 245 610,54
Wartość księgowa na jedną akcję 2,78 2,91 2,89 2,95 2,94
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 0,06 -0,02 0,06 -0,02
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 180 087,00 272 141,00 214 425,00 270 224,00 251 155,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 045,00 40 765,00 -1 241,00 28 575,00 12 603,00
Zysk (strata) brutto 8 832,00 38 856,00 -3 969,00 29 281,00 181,00
Zysk (strata) netto 6 922,00 32 433,00 -2 408,00 23 878,00 -1 826,00
Aktywa razem 836 007,00 1 113 351,00 1 425 948,00 1 440 540,00 1 475 256,00
Kapitał własny 567 726,00 805 097,00 802 902,00 826 994,00 819 371,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 179 194,96 245 610,54 245 610,54 245 610,54 245 610,54
Wartość księgowa na jedną akcję 3,17 3,28 3,27 3,37 3,34
Zysk (strata) na jedną akcję 0,04 0,13 -0,01 0,10 -0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 215 031,00 264 028,00 312 136,00 366 776,00 430 761,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 380,00 21 198,00 21 143,00 27 454,00 28 905,00
Zysk (strata) brutto 14 560,00 16 280,00 20 893,00 21 711,00 27 670,00
Zysk (strata) netto 22 768,00 13 258,00 16 575,00 16 731,00 22 692,00
Aktywa razem 628 506,00 536 767,00 563 065,00 580 650,00 931 516,00
Kapitał własny 427 321,00 440 884,00 463 267,00 484 894,00 714 214,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 173 861,63 174 720,99 177 174,96 179 194,96 245 610,54
Wartość księgowa na jedną akcję 2,46 2,52 2,62 2,71 2,91
Zysk (strata) na jedną akcję 0,13 0,08 0,09 0,09 0,09
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 443 388,00 514 156,00 598 602,00 688 513,00 805 674,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 36 797,00 43 338,00 51 088,00 62 832,00 71 917,00
Zysk (strata) brutto 25 452,00 32 149,00 44 445,00 54 985,00 65 728,00
Zysk (strata) netto 20 285,00 25 361,00 35 188,00 43 208,00 53 572,00
Aktywa razem 645 331,00 698 531,00 742 702,00 778 825,00 1 113 351,00
Kapitał własny 430 624,00 453 391,00 494 387,00 542 491,00 805 097,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 173 861,63 174 720,99 177 174,96 179 194,96 245 610,54
Wartość księgowa na jedną akcję 2,48 2,60 2,79 3,03 3,28
Zysk (strata) na jedną akcję 0,12 0,15 0,20 0,24 0,22
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
22.05.2018 2020 DM BDM S.A. 905 500 69 300 -
22.05.2018 2018 DM BDM S.A. 781 700 51 000 -
22.05.2018 2019 DM BDM S.A. 855 500 62 100 -
01.11.2017 2017 DM BOŚ S.A. 684 100 42 400 -
01.11.2017 2019 DM BOŚ S.A. 828 200 54 200 -
01.11.2017 2018 DM BOŚ S.A. 760 700 51 400 -
09.11.2016 2017 DM BPS 663 200 37 500 -
09.11.2016 2016 DM BPS 596 300 37 500 -
09.11.2016 2019 DM BPS 745 000 51 900 -
09.11.2016 2018 DM BPS 717 000 45 600 -