STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WWL (WAWEL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 142 272,00 97 749,00 135 789,00 188 630,00 134 446,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 814,00 720,00 22 432,00 26 337,00 16 533,00
Zysk (strata) brutto 21 395,00 2 134,00 22 858,00 26 655,00 17 184,00
Zysk (strata) netto 17 186,00 1 580,00 18 309,00 21 535,00 13 728,00
Aktywa razem 798 872,00 772 793,00 783 256,00 803 720,00 819 331,00
Kapitał własny 687 424,00 651 511,00 669 820,00 690 602,00 704 330,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 499,76 1 499,76 1 499,76 1 499,76 1 499,76
Wartość księgowa na jedną akcję 458,36 434,41 446,62 460,48 469,63
Zysk (strata) na jedną akcję 11,46 1,05 12,21 14,36 9,15
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ' IQ' IQ'01 IIQ'01 IIIQ'01
Przychody netto ze sprzedaży - - 32 713,00 29 017,00 32 651,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - 1 737,00 -235,00 -39,00
Zysk (strata) brutto - - 1 086,00 520,00 -643,00
Zysk (strata) netto - - 1 086,00 520,00 -643,00
Aktywa razem - - 78 501,00 70 579,00 79 996,00
Kapitał własny - - 29 950,00 30 926,00 30 283,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - 1 499,86 1 499,86 1 499,86
Wartość księgowa na jedną akcję - - 19,97 20,62 20,19
Zysk (strata) na jedną akcję - - 0,72 0,35 -0,43
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 631 188,00 645 896,00 566 324,00 559 164,00 564 440,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 107 843,00 98 677,00 97 495,00 94 370,00 70 303,00
Zysk (strata) brutto 114 994,00 105 279,00 104 561,00 95 860,00 73 042,00
Zysk (strata) netto 92 868,00 85 086,00 113 322,00 77 256,00 58 610,00
Aktywa razem 634 521,00 672 814,00 732 315,00 773 675,00 803 720,00
Kapitał własny 491 578,00 550 308,00 630 704,00 670 238,00 690 602,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 499,76 1 499,76 1 499,76 1 499,76 1 499,76
Wartość księgowa na jedną akcję 327,77 366,93 420,54 446,90 460,48
Zysk (strata) na jedną akcję 61,92 56,73 75,56 51,51 39,08
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
14.09.2012 2013 BM BGŻ S.A. 671 100 73 800 -
14.09.2012 2012 BM BGŻ S.A. 583 600 67 400 -
14.09.2012 2014 BM BGŻ S.A. 738 200 80 000 -
16.03.2011 2011 BM BPH 435 200 55 700 -
16.03.2011 2012 BM BPH 486 600 64 300 -
20.08.2010 2010 BM BPH 369 300 43 300 -
20.08.2010 2011 BM BPH 426 100 61 600 -
16.02.2006 2006 DM Millennium 232 900 27 900 -
16.02.2006 2007 DM Millennium 244 500 28 500 -
16.06.2005 2005 DM PKO BP 205 800 16 700 -