STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WWL (WAWEL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 132 324,00 173 943,00 142 272,00 97 749,00 135 789,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 22 974,00 34 664,00 20 814,00 720,00 22 432,00
Zysk (strata) brutto 23 863,00 33 969,00 21 395,00 2 134,00 22 858,00
Zysk (strata) netto 19 125,00 27 680,00 17 186,00 1 580,00 18 309,00
Aktywa razem 741 703,00 773 675,00 798 872,00 772 793,00 783 256,00
Kapitał własny 642 786,00 670 238,00 687 424,00 651 511,00 669 820,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 499,76 1 499,76 1 499,76 1 499,76 1 499,76
Wartość księgowa na jedną akcję 428,59 446,90 458,36 434,41 446,62
Zysk (strata) na jedną akcję 12,75 18,46 11,46 1,05 12,21
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ' IQ' IQ'01 IIQ'01 IIIQ'01
Przychody netto ze sprzedaży - - 32 713,00 29 017,00 32 651,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - 1 737,00 -235,00 -39,00
Zysk (strata) brutto - - 1 086,00 520,00 -643,00
Zysk (strata) netto - - 1 086,00 520,00 -643,00
Aktywa razem - - 78 501,00 70 579,00 79 996,00
Kapitał własny - - 29 950,00 30 926,00 30 283,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - 1 499,86 1 499,86 1 499,86
Wartość księgowa na jedną akcję - - 19,97 20,62 20,19
Zysk (strata) na jedną akcję - - 0,72 0,35 -0,43
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 594 161,00 631 188,00 645 896,00 566 324,00 559 164,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 102 922,00 107 843,00 98 677,00 97 495,00 94 370,00
Zysk (strata) brutto 108 683,00 114 994,00 105 279,00 104 561,00 95 860,00
Zysk (strata) netto 88 035,00 92 868,00 85 086,00 113 322,00 77 256,00
Aktywa razem 554 904,00 634 521,00 672 814,00 732 315,00 773 675,00
Kapitał własny 429 356,00 491 578,00 550 308,00 630 704,00 670 238,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 499,76 1 499,76 1 499,76 1 499,76 1 499,76
Wartość księgowa na jedną akcję 286,28 327,77 366,93 420,54 446,90
Zysk (strata) na jedną akcję 58,70 61,92 56,73 75,56 51,51
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
14.09.2012 2013 BM BGŻ S.A. 671 100 73 800 -
14.09.2012 2012 BM BGŻ S.A. 583 600 67 400 -
14.09.2012 2014 BM BGŻ S.A. 738 200 80 000 -
16.03.2011 2011 BM BPH 435 200 55 700 -
16.03.2011 2012 BM BPH 486 600 64 300 -
20.08.2010 2010 BM BPH 369 300 43 300 -
20.08.2010 2011 BM BPH 426 100 61 600 -
16.02.2006 2006 DM Millennium 232 900 27 900 -
16.02.2006 2007 DM Millennium 244 500 28 500 -
16.06.2005 2005 DM PKO BP 205 800 16 700 -