STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KBD (KBDOM)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 3,00 2,00 1,00 2,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -48,00 -164,00 -102,00 -67,00 -63,00
Zysk (strata) brutto -248,00 -369,00 -309,00 -276,00 -270,00
Zysk (strata) netto -248,00 -369,00 -309,00 -276,00 -270,00
Aktywa razem 8 239,00 8 198,00 8 182,00 8 157,00 8 150,00
Kapitał własny -6 587,00 -6 955,00 -7 265,00 -7 541,00 -7 811,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 926,85 9 926,85 9 926,85 9 926,85 9 926,85
Wartość księgowa na jedną akcję -0,66 -0,70 -0,73 -0,76 -0,79
Zysk (strata) na jedną akcję -0,03 -0,04 -0,03 -0,03 -0,03
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 2 109,00 3 133,00 3 522,00 3 897,00 3 058,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -521,00 111,00 -262,00 -683,00 -361,00
Zysk (strata) brutto -647,00 -822,00 -511,00 -1 600,00 -798,00
Zysk (strata) netto -647,00 -857,00 -448,00 -1 585,00 -774,00
Aktywa razem 41 135,00 41 002,00 41 044,00 40 112,00 40 912,00
Kapitał własny -39 721,00 -40 546,00 -41 248,00 -42 391,00 -43 280,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 926,85 9 926,85 9 926,85 9 926,85 9 926,85
Wartość księgowa na jedną akcję -4,00 -4,08 -4,16 -4,27 -4,36
Zysk (strata) na jedną akcję -0,07 -0,09 -0,05 -0,16 -0,08
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 1 034,00 561,00 466,00 491,00 6,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -590,00 -446,00 371,00 -1 035,00 -381,00
Zysk (strata) brutto -1 161,00 -1 112,00 -71 896,00 -21 921,00 -1 202,00
Zysk (strata) netto -2 122,00 -2 865,00 -71 896,00 -21 921,00 -1 202,00
Aktywa razem 105 280,00 100 788,00 28 601,00 8 230,00 8 157,00
Kapitał własny 90 343,00 87 478,00 15 582,00 -6 339,00 -7 541,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 39 707,40 39 707,40 9 926,85 9 926,85 9 926,85
Wartość księgowa na jedną akcję 2,28 2,20 1,57 -0,64 -0,76
Zysk (strata) na jedną akcję -0,05 -0,07 -7,24 -2,21 -0,12
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 134 451,00 140 218,00 120 110,00 39 466,00 12 661,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 324,00 -3 995,00 -47 800,00 1 454,00 -1 356,00
Zysk (strata) brutto 2 272,00 -3 108,00 -103 499,00 -25 839,00 -3 581,00
Zysk (strata) netto 105,00 -6 540,00 -102 418,00 -25 661,00 -3 537,00
Aktywa razem 140 288,00 147 328,00 79 112,00 41 816,00 40 112,00
Kapitał własny 96 245,00 87 705,00 -16 833,00 -39 122,00 -42 391,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 39 707,40 39 707,40 9 926,85 9 926,85 9 926,85
Wartość księgowa na jedną akcję 2,42 2,21 -1,70 -3,94 -4,27
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 -0,17 -10,32 -2,59 -0,36
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
29.06.2004 2006 BM BGŻ S.A. 190 700 3 000 -
29.06.2004 2004 BM BGŻ S.A. 150 100 2 700 -
29.06.2004 2005 BM BGŻ S.A. 174 600 4 200 -
19.12.2003 2004 DM PKO BP 161 200 3 400 -
19.12.2003 2005 DM PKO BP 180 500 4 800 -
19.12.2003 2003 DM PKO BP 125 900 1 400 -
20.06.2003 2003 DM PKO BP 146 200 2 700 EBITDA 8,2 MLN ZŁ EPS 0,55 ZŁ P/E=21,5
20.06.2003 2004 DM PKO BP 166 600 4 000 EBITDA 9,4 MLN ZŁ EPS 0,83 ZŁ P/E=14,2
20.06.2003 2005 DM PKO BP 186 600 5 300 EBITDA 11,1 MLN ZŁ EPS 1,10 ZŁ P/E=10,8
05.12.2001 2001 zarząd 70 000 4 000 GK- w związku z narastającą recesją gospodarczą, która również dotknęła branżę budowlaną korygujemy prognozy