STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'07 IVQ'07 IQ'08 IIQ'08 IIIQ'08
Aktywa razem 8 294,00 8 142,00 7 989,00 7 902,00 7 853,00
Zysk (strata) brutto -271,00 -336,00 -106,00 -111,00 -45,00
Zysk (strata) netto -271,00 -336,00 -106,00 -111,00 -45,00
Liczba akcji 0,00 7 935,16 7 935,16 7 935,16 7 935,16
Wartość aktywów na jedną akcję 0,29 1,01 1,00 0,98 0,98
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 -0,04 -0,01 -0,03 -0,03
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2004 2005 2006 2006 2007
Aktywa razem 198 589,00 16 409,00 8 979,00 8 421,00 8 142,00
Zysk (strata) brutto 80 740,00 16 785,00 12 623,00 -143,00 -282,00
Zysk (strata) netto 82 281,00 16 785,00 12 623,00 -143,00 -282,00
Liczba akcji 15 028,06 11 271,05 11 271,05 11 271,05 7 935,16
Wartość aktywów na jedną akcję 13,02 0,37 0,27 0,28 0,28
Zysk (strata) na jedną akcję 5,48 0,37 0,39 -0,01 -0,01
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
17.12.2008 2009 BM BGŻ S.A. 159 300 3 100 -
17.12.2008 2008 BM BGŻ S.A. 155 000 3 100 -
01.06.2005 2005 BM BOŚ SA 209 200 2 600 -
24.06.2002 2003 CDM Pekao S.A. 209 000 4 000 EPS 0,25 ZŁ P/E= 12,1
24.06.2002 2002 CDM Pekao S.A. 199 700 3 300 EPS 0,20 ZŁ P/E= 14.7
02.02.2002 2001 BM BOŚ SA 215 500 4 100 -
01.11.2001 2002 CDM Pekao S.A. 241 100 10 400 EPS 0,64 ZŁ P/E=4,1
01.11.2001 2001 CDM Pekao S.A. 219 800 6 600 EPS 0,40 ZŁ P/E= 6,5
31.10.2001 2002 BM BOŚ SA 249 000 5 400 GK
31.10.2001 2001 BM BOŚ SA 215 500 4 100 GK