STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BNP (BNPPPL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody z tytułu odsetek 640 104,00 681 561,00 678 865,00 905 181,00 1 005 881,00
Przychody z tytułu prowizji 142 894,00 159 243,00 158 512,00 216 976,00 245 250,00
Wynik na działalności bankowej 643 750,00 683 056,00 712 707,00 950 709,00 1 119 485,00
Zysk (strata) brutto 126 226,00 149 074,00 178 885,00 18 493,00 239 410,00
Zysk (strata) netto 89 265,00 104 808,00 134 236,00 36 430,00 163 358,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 6 346 337,00 6 424 543,00 7 361 540,00 10 571 562,00 10 698 761,00
Liczba akcji 97 538,32 97 538,32 97 538,32 147 418,92 147 418,92
Zysk (strata) na jedną akcję 0,92 1,08 1,38 0,25 1,11
Wartość księgowa na jedną akcję 65,07 65,87 75,47 71,71 72,57
Współczynnik wypłacalności 14,06 14,16 15,69 15,02 14,96
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody z tytułu odsetek 635 030,00 713 312,00 705 126,00 930 361,00 1 035 086,00
Przychody z tytułu prowizji 149 911,00 171 739,00 173 749,00 229 315,00 251 853,00
Wynik na działalności bankowej 655 932,00 691 163,00 731 770,00 969 850,00 1 138 819,00
Zysk (strata) brutto 121 194,00 148 476,00 174 480,00 24 746,00 237 739,00
Zysk (strata) netto 85 458,00 103 143,00 130 898,00 40 879,00 161 601,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 6 333 757,00 6 410 305,00 7 343 953,00 10 559 813,00 10 686 003,00
Liczba akcji 97 538,32 97 538,32 97 538,32 147 418,92 147 418,92
Zysk (strata) na jedną akcję 0,88 1,06 1,34 0,28 1,10
Wartość księgowa na jedną akcję 64,94 65,72 75,29 71,63 72,49
Współczynnik wypłacalności 13,78 13,79 15,22 14,63 14,57
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody z tytułu odsetek 1 796 992,00 2 044 110,00 2 489 870,00 2 637 590,00 2 905 711,00
Przychody z tytułu prowizji 357 244,00 473 833,00 549 178,00 567 201,00 677 822,00
Wynik na działalności bankowej 1 522 171,00 2 051 576,00 2 501 255,00 2 690 661,00 2 990 222,00
Zysk (strata) brutto 179 376,00 25 276,00 134 349,00 471 257,00 472 678,00
Zysk (strata) netto 137 730,00 8 263,00 49 388,00 298 389,00 364 739,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 4 151 875,00 6 163 178,00 6 121 214,00 6 561 259,00 10 571 562,00
Liczba akcji 56 138,76 97 538,32 97 538,32 97 538,32 147 418,92
Zysk (strata) na jedną akcję 2,45 0,09 0,51 3,06 2,47
Wartość księgowa na jedną akcję 73,96 63,19 62,76 67,27 71,71
Współczynnik wypłacalności 13,78 13,78 14,94 13,92 15,02
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody z tytułu odsetek 1 795 097,00 2 069 758,00 2 584 563,00 2 665 218,00 2 983 829,00
Przychody z tytułu prowizji 357 243,00 493 845,00 608 012,00 601 481,00 724 714,00
Wynik na działalności bankowej 1 520 118,00 2 080 956,00 2 626 486,00 2 706 193,00 3 048 715,00
Zysk (strata) brutto 178 176,00 29 692,00 174 507,00 453 885,00 468 896,00
Zysk (strata) netto 138 031,00 13 293,00 76 860,00 279 707,00 360 378,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 4 156 304,00 6 268 354,00 6 146 821,00 6 559 463,00 10 559 813,00
Liczba akcji 56 138,76 97 538,32 97 538,32 97 538,32 147 418,92
Zysk (strata) na jedną akcję 2,46 0,14 0,79 2,87 2,45
Wartość księgowa na jedną akcję 74,04 64,27 63,02 67,25 71,63
Współczynnik wypłacalności 13,81 13,45 14,40 13,75 14,63