STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BNP (BNPPPL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody z tytułu odsetek 1 005 881,00 1 027 612,00 1 018 358,00 1 001 993,00 988 819,00
Przychody z tytułu prowizji 245 250,00 243 886,00 248 779,00 258 686,00 251 285,00
Wynik na działalności bankowej 1 119 485,00 1 140 341,00 1 136 450,00 1 173 238,00 1 158 233,00
Zysk (strata) brutto 239 410,00 311 996,00 169 141,00 165 295,00 192 916,00
Zysk (strata) netto 163 358,00 243 972,00 114 075,00 107 290,00 118 121,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 10 698 761,00 10 963 397,00 11 085 132,00 11 184 302,00 11 310 377,00
Liczba akcji 147 418,92 147 418,92 147 418,92 147 418,92 147 418,92
Zysk (strata) na jedną akcję 1,11 1,66 0,77 0,73 0,80
Wartość księgowa na jedną akcję 72,57 74,37 75,20 75,87 76,72
Współczynnik wypłacalności 14,96 15,62 15,64 15,65 15,40
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody z tytułu odsetek 1 035 086,00 1 059 509,00 1 053 372,00 1 040 116,00 1 027 700,00
Przychody z tytułu prowizji 251 853,00 256 554,00 259 542,00 274 751,00 260 372,00
Wynik na działalności bankowej 1 138 819,00 1 139 914,00 1 159 886,00 1 202 278,00 1 174 020,00
Zysk (strata) brutto 237 739,00 283 234,00 169 525,00 182 457,00 189 853,00
Zysk (strata) netto 161 601,00 217 060,00 114 762,00 121 271,00 115 081,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 10 686 003,00 10 923 686,00 11 046 676,00 11 159 383,00 11 282 357,00
Liczba akcji 147 418,92 147 418,92 147 418,92 147 418,92 147 418,92
Zysk (strata) na jedną akcję 1,10 1,47 0,78 0,82 0,78
Wartość księgowa na jedną akcję 72,49 74,10 74,93 75,70 76,53
Współczynnik wypłacalności 14,57 15,12 15,06 15,03 14,74
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody z tytułu odsetek 2 044 110,00 2 489 870,00 2 637 590,00 2 905 711,00 4 053 844,00
Przychody z tytułu prowizji 473 833,00 549 178,00 567 201,00 677 822,00 996 601,00
Wynik na działalności bankowej 2 051 576,00 2 501 255,00 2 690 661,00 2 990 222,00 4 569 514,00
Zysk (strata) brutto 25 276,00 134 349,00 471 257,00 472 678,00 885 842,00
Zysk (strata) netto 8 263,00 49 388,00 298 389,00 364 739,00 628 696,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 6 163 178,00 6 121 214,00 6 561 259,00 10 571 562,00 11 184 302,00
Liczba akcji 97 538,32 97 538,32 97 538,32 147 418,92 147 418,92
Zysk (strata) na jedną akcję 0,09 0,51 3,06 2,47 4,27
Wartość księgowa na jedną akcję 63,19 62,76 67,27 71,71 75,87
Współczynnik wypłacalności 13,78 14,94 13,92 15,02 15,65
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody z tytułu odsetek 2 069 758,00 2 584 563,00 2 665 218,00 2 983 829,00 4 188 083,00
Przychody z tytułu prowizji 493 845,00 608 012,00 601 481,00 724 714,00 1 042 700,00
Wynik na działalności bankowej 2 080 956,00 2 626 486,00 2 706 193,00 3 048 715,00 4 640 897,00
Zysk (strata) brutto 29 692,00 174 507,00 453 885,00 468 896,00 872 955,00
Zysk (strata) netto 13 293,00 76 860,00 279 707,00 360 378,00 614 694,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 6 268 354,00 6 146 821,00 6 559 463,00 10 559 813,00 11 159 383,00
Liczba akcji 97 538,32 97 538,32 97 538,32 147 418,92 147 418,92
Zysk (strata) na jedną akcję 0,14 0,79 2,87 2,45 4,17
Wartość księgowa na jedną akcję 64,27 63,02 67,25 71,63 75,70
Współczynnik wypłacalności 13,45 14,40 13,75 14,63 15,03