STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BRS (BORYSZEW)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 411 147,00 367 731,00 359 503,00 372 006,00 343 697,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 34 972,00 27 756,00 -5 862,00 22 717,00 14 956,00
Zysk (strata) brutto 41 297,00 16 031,00 -25 161,00 17 518,00 7 889,00
Zysk (strata) netto 35 911,00 17 459,00 -23 476,00 15 885,00 6 321,00
Aktywa razem 1 869 836,00 1 868 593,00 1 859 010,00 1 927 574,00 1 855 190,00
Kapitał własny 642 495,00 650 420,00 607 723,00 618 023,00 626 593,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 240 000,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,68 2,71 2,53 2,58 2,61
Zysk (strata) na jedną akcję 0,15 0,07 -0,10 0,07 0,03
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 626 678,00 1 437 010,00 1 413 325,00 1 504 511,00 1 706 542,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 81 736,00 43 441,00 29 308,00 48 547,00 87 798,00
Zysk (strata) brutto 74 819,00 56 669,00 6 587,00 36 938,00 70 422,00
Zysk (strata) netto 37 030,00 23 721,00 -27 111,00 15 564,00 37 310,00
Aktywa razem 4 339 227,00 4 376 406,00 4 236 757,00 5 181 985,00 5 114 742,00
Kapitał własny 1 206 079,00 1 241 298,00 1 216 232,00 1 200 985,00 1 432 499,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 240 000,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 5,03 5,17 5,07 5,00 5,97
Zysk (strata) na jedną akcję 0,15 0,10 -0,11 0,07 0,16
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 048 652,00 1 318 721,00 1 445 961,00 1 512 908,00 1 540 902,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 47 682,00 27 802,00 47 415,00 97 438,00 74 641,00
Zysk (strata) brutto 35 157,00 -8 809,00 2 283,00 81 328,00 50 271,00
Zysk (strata) netto 25 548,00 3 786,00 3 707,00 84 504,00 44 720,00
Aktywa razem 1 428 177,00 1 520 619,00 1 588 792,00 1 761 873,00 1 859 010,00
Kapitał własny 598 866,00 566 537,00 567 747,00 614 353,00 607 723,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 240 000,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,50 2,36 2,37 2,56 2,53
Zysk (strata) na jedną akcję 0,11 0,02 0,02 0,35 0,19
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 5 058 120,00 5 677 980,00 5 643 618,00 6 290 336,00 6 099 564,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 210 355,00 138 021,00 264 581,00 335 445,00 229 603,00
Zysk (strata) brutto 151 701,00 89 485,00 221 711,00 245 499,00 203 052,00
Zysk (strata) netto 109 911,00 40 042,00 134 575,00 173 005,00 71 350,00
Aktywa razem 3 350 187,00 3 452 791,00 3 863 077,00 4 109 581,00 4 236 757,00
Kapitał własny 851 434,00 857 511,00 974 498,00 1 131 468,00 1 216 232,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 240 000,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,55 3,57 4,06 4,71 5,07
Zysk (strata) na jedną akcję 0,46 0,17 0,56 0,72 0,30
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
12.10.2004 2004 zarząd 1 330 100 81 000 -
06.09.2004 2004 zarząd 1 267 000 74 000 -
07.07.2004 2004 zarząd 1 230 000 70 500 GK
16.03.2004 2005 CDM Pekao S.A. 1 219 700 70 600 EPS 11,2 zł P/E =9,6
16.03.2004 2006 CDM Pekao S.A. 1 310 200 70 700 EPS 11,2 zł P/E =9,5
16.03.2004 2004 CDM Pekao S.A. 1 132 100 62 400 EPS 9,9 zł P/E =10,8
15.01.2004 2004 zarząd 155 500 14 000 -
06.01.2004 2005 CDM Pekao S.A. 1 119 700 52 400 -
06.01.2004 2004 CDM Pekao S.A. 1 071 500 50 500 -
06.01.2004 2003 CDM Pekao S.A. 913 400 31 000 EPS 5,5 zł P/E =13,9