STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BRS (BORYSZEW)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 359 503,00 372 006,00 343 697,00 325 453,00 341 532,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5 862,00 22 717,00 14 956,00 26 423,00 -33 183,00
Zysk (strata) brutto -25 161,00 17 518,00 7 889,00 31 781,00 -231 528,00
Zysk (strata) netto -23 476,00 15 885,00 6 321,00 26 133,00 -222 128,00
Aktywa razem 1 859 010,00 1 927 574,00 1 855 190,00 1 904 569,00 1 636 337,00
Kapitał własny 607 723,00 618 023,00 626 593,00 649 685,00 429 330,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 240 000,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,53 2,58 2,61 2,71 1,79
Zysk (strata) na jedną akcję -0,10 0,07 0,03 0,11 -0,93
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 413 325,00 1 504 511,00 1 706 542,00 1 577 174,00 1 471 292,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 29 308,00 48 547,00 87 798,00 42 118,00 31 835,00
Zysk (strata) brutto 6 587,00 36 938,00 70 422,00 33 468,00 -163 951,00
Zysk (strata) netto -27 111,00 15 564,00 37 310,00 9 042,00 -149 893,00
Aktywa razem 4 236 757,00 5 181 985,00 5 114 742,00 5 111 431,00 4 788 372,00
Kapitał własny 1 216 232,00 1 200 985,00 1 432 499,00 1 514 163,00 1 346 509,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 240 000,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 5,07 5,00 5,97 6,31 5,61
Zysk (strata) na jedną akcję -0,11 0,07 0,16 0,04 -0,63
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 1 318 721,00 1 445 961,00 1 512 908,00 1 540 902,00 1 382 688,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 27 802,00 47 415,00 97 438,00 74 641,00 30 913,00
Zysk (strata) brutto -8 809,00 2 283,00 81 328,00 50 271,00 -174 340,00
Zysk (strata) netto 3 786,00 3 707,00 84 504,00 44 720,00 -173 789,00
Aktywa razem 1 520 619,00 1 588 792,00 1 761 873,00 1 859 010,00 1 636 337,00
Kapitał własny 566 537,00 567 747,00 614 353,00 607 723,00 429 330,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 240 000,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,36 2,37 2,56 2,53 1,79
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 0,02 0,35 0,19 -0,72
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 5 677 980,00 5 643 618,00 6 290 336,00 6 099 564,00 6 259 519,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 138 021,00 264 581,00 335 445,00 229 603,00 210 298,00
Zysk (strata) brutto 89 485,00 221 711,00 245 499,00 203 052,00 -23 123,00
Zysk (strata) netto 40 042,00 134 575,00 173 005,00 71 350,00 -87 977,00
Aktywa razem 3 452 791,00 3 863 077,00 4 109 581,00 4 236 757,00 4 788 372,00
Kapitał własny 857 511,00 974 498,00 1 131 468,00 1 216 232,00 1 346 509,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 240 000,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,57 4,06 4,71 5,07 5,61
Zysk (strata) na jedną akcję 0,17 0,56 0,72 0,30 -0,37
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
12.10.2004 2004 zarząd 1 330 100 81 000 -
06.09.2004 2004 zarząd 1 267 000 74 000 -
07.07.2004 2004 zarząd 1 230 000 70 500 GK
16.03.2004 2005 CDM Pekao S.A. 1 219 700 70 600 EPS 11,2 zł P/E =9,6
16.03.2004 2006 CDM Pekao S.A. 1 310 200 70 700 EPS 11,2 zł P/E =9,5
16.03.2004 2004 CDM Pekao S.A. 1 132 100 62 400 EPS 9,9 zł P/E =10,8
15.01.2004 2004 zarząd 155 500 14 000 -
06.01.2004 2005 CDM Pekao S.A. 1 119 700 52 400 -
06.01.2004 2004 CDM Pekao S.A. 1 071 500 50 500 -
06.01.2004 2003 CDM Pekao S.A. 913 400 31 000 EPS 5,5 zł P/E =13,9