STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ZWC (ZYWIEC)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 047 245,00 960 716,00 725 450,00 609 151,00 998 107,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 159 119,00 141 963,00 91 325,00 5 316,00 121 823,00
Zysk (strata) brutto 147 264,00 141 390,00 87 611,00 2 065,00 116 952,00
Zysk (strata) netto 119 521,00 114 839,00 70 684,00 274,00 95 749,00
Aktywa razem 2 108 656,00 1 883 906,00 1 790 063,00 2 111 585,00 2 782 848,00
Kapitał własny 137 749,00 250 743,00 314 313,00 319 423,00 103 334,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 271,34 10 271,34 10 271,34 10 271,34 10 271,34
Wartość księgowa na jedną akcję 13,41 24,41 30,60 31,10 10,06
Zysk (strata) na jedną akcję 11,64 11,18 6,88 0,03 9,32
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 037 507,00 958 907,00 722 891,00 606 693,00 1 122 466,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 162 988,00 142 165,00 97 276,00 12 477,00 118 363,00
Zysk (strata) brutto 149 113,00 144 735,00 101 070,00 8 888,00 113 174,00
Zysk (strata) netto 119 297,00 116 781,00 83 507,00 6 493,00 91 081,00
Aktywa razem 2 166 719,00 1 954 840,00 1 856 751,00 2 199 151,00 3 045 060,00
Kapitał własny 118 406,00 233 342,00 309 735,00 321 064,00 100 307,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 271,34 10 271,34 10 271,34 10 271,34 10 271,34
Wartość księgowa na jedną akcję 11,53 22,72 30,16 31,26 9,77
Zysk (strata) na jedną akcję 11,62 11,37 8,13 0,63 8,87
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 3 096 673,00 2 606 598,00 2 357 691,00 3 199 071,00 3 339 527,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 131 050,00 273 572,00 331 810,00 330 708,00 406 585,00
Zysk (strata) brutto 99 803,00 249 698,00 358 316,00 322 780,00 386 085,00
Zysk (strata) netto 159 774,00 280 336,00 300 464,00 261 718,00 312 699,00
Aktywa razem 2 160 058,00 2 018 589,00 1 799 578,00 1 778 284,00 1 790 063,00
Kapitał własny 295 203,00 246 856,00 201 854,00 165 473,00 314 313,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 271,34 10 271,34 10 271,34 10 271,34 10 271,34
Wartość księgowa na jedną akcję 28,74 24,03 19,65 16,11 30,60
Zysk (strata) na jedną akcję 15,56 27,29 29,25 25,48 30,44
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 3 093 169,00 3 132 014,00 2 392 605,00 3 165 262,00 3 323 753,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 141 371,00 283 588,00 327 878,00 333 909,00 415 323,00
Zysk (strata) brutto 106 394,00 262 131,00 344 897,00 321 554,00 401 036,00
Zysk (strata) netto 159 374,00 298 131,00 272 573,00 258 550,00 324 096,00
Aktywa razem 2 269 463,00 2 062 672,00 1 879 315,00 1 843 865,00 1 856 751,00
Kapitał własny 292 492,00 261 940,00 189 047,00 149 498,00 309 735,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 271,34 10 271,34 10 271,34 10 271,34 10 271,34
Wartość księgowa na jedną akcję 28,48 25,50 18,41 14,56 30,16
Zysk (strata) na jedną akcję 15,52 29,03 26,54 25,17 31,55
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
15.01.2003 2003 zarząd Browary Żywiec - planuje w tym roku zwiększyć sprzedaż o 3-5 procent. W całym 2002 Grupa sprzedała 8,4 miliona hektolitrów
27.02.2002 2000 zarząd -463 300 -
27.02.2002 2001 zarząd -105 300 -
03.11.2000 2001 ING Barings Większa strata EPS 3,71 zł 4,30 zł
03.11.2000 2000 ING Barings Wieksza strata -4,03 na -4,70 zł
05.10.2000 2001 ING Barings -23 769 -
05.10.2000 2000 ING Barings -25 820 -
22.12.1999 2001 ING Barings 1 960 000 200 000 GP
22.12.1999 2000 ING Barings 1 783 000 111 000 GK
05.10.1999 1999 DI BRE Bank S.A. 2 208 365 69 535 -