STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

APT (APATOR)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 71 693,00 69 446,00 71 936,00 71 098,00 65 053,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 264,00 6 323,00 4 024,00 11 936,00 2 568,00
Zysk (strata) brutto 45 650,00 12 775,00 5 364,00 12 469,00 41 387,00
Zysk (strata) netto 43 912,00 11 411,00 4 487,00 10 088,00 40 781,00
Aktywa razem 478 943,00 476 105,00 473 589,00 494 367,00 489 967,00
Kapitał własny 350 260,00 359 034,00 348 476,00 357 333,00 367 929,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 33 107,03 33 107,03 33 107,03 33 107,03 33 107,03
Wartość księgowa na jedną akcję 10,58 10,85 10,53 10,79 11,11
Zysk (strata) na jedną akcję 1,33 0,35 0,14 0,31 1,23
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 202 299,00 202 177,00 241 973,00 212 479,00 210 782,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 25 211,00 23 641,00 24 393,00 21 619,00 19 939,00
Zysk (strata) brutto 26 568,00 22 731,00 24 606,00 21 827,00 19 342,00
Zysk (strata) netto 20 241,00 17 031,00 17 004,00 15 210,00 14 685,00
Aktywa razem 842 284,00 837 730,00 839 190,00 871 987,00 860 208,00
Kapitał własny 458 800,00 472 013,00 471 391,00 486 599,00 474 351,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 33 107,03 33 107,03 33 107,03 33 107,03 33 107,03
Wartość księgowa na jedną akcję 13,86 14,26 14,24 14,70 14,33
Zysk (strata) na jedną akcję 0,61 0,51 0,51 0,46 0,44
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 186 205,00 195 978,00 265 839,00 250 869,00 265 505,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 362,00 11 860,00 27 042,00 20 887,00 25 248,00
Zysk (strata) brutto 51 327,00 60 176,00 74 218,00 57 309,00 72 283,00
Zysk (strata) netto 48 998,00 58 351,00 77 709,00 52 982,00 67 323,00
Aktywa razem 395 800,00 410 423,00 440 234,00 462 218,00 473 589,00
Kapitał własny 235 662,00 266 960,00 310 758,00 325 870,00 348 476,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 33 107,03 33 107,03 33 107,03 33 107,03 33 107,03
Wartość księgowa na jedną akcję 7,12 8,06 9,39 9,84 10,53
Zysk (strata) na jedną akcję 1,48 1,76 2,35 1,60 2,03
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 724 994,00 768 510,00 841 161,00 883 196,00 827 802,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 106 400,00 79 467,00 67 348,00 62 730,00 91 125,00
Zysk (strata) brutto 105 350,00 78 273,00 61 860,00 58 217,00 91 774,00
Zysk (strata) netto 83 802,00 60 102,00 56 810,00 42 569,00 67 788,00
Aktywa razem 700 183,00 794 267,00 841 684,00 839 482,00 839 190,00
Kapitał własny 385 518,00 416 282,00 439 399,00 450 993,00 471 391,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 33 107,03 33 107,03 33 107,03 33 107,03 33 107,03
Wartość księgowa na jedną akcję 11,65 12,57 13,27 13,62 14,24
Zysk (strata) na jedną akcję 2,53 1,82 1,72 1,29 2,05
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
26.01.2017 2017 DM PKO BP 903 000 79 000 -
26.01.2017 2018 DM PKO BP 930 000 82 000 -
26.01.2017 2016 DM PKO BP 853 000 61 000 -
30.10.2015 2017 DM PKO BP 817 000 81 000 -
30.10.2015 2016 DM PKO BP 793 000 77 000 -
30.10.2015 2015 DM PKO BP 782 000 71 000 -
24.10.2011 2012 Trigon 557 700 54 500 -
24.10.2011 2011 Trigon 517 500 49 700 Trigon DM prognozuje, że Apator osiągnie w 2011 r. zysk operacyjny w wysokości 67,6 mln
11.09.2007 2007 DM PKO BP 320 000 38 790 -
11.09.2007 2008 DM PKO BP 375 880 49 680 -