STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

APT (APATOR)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 71 909,00 71 098,00 65 053,00 65 178,00 61 728,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 193,00 11 936,00 2 568,00 294,00 -2 039,00
Zysk (strata) brutto 5 475,00 12 469,00 41 387,00 147,00 1 116,00
Zysk (strata) netto 4 554,00 10 088,00 40 781,00 -121,00 3 671,00
Aktywa razem 473 589,00 494 367,00 489 967,00 489 977,00 483 161,00
Kapitał własny 348 476,00 357 333,00 367 929,00 368 128,00 355 535,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 33 107,03 33 107,03 33 107,03 33 107,03 32 860,93
Wartość księgowa na jedną akcję 10,53 10,79 11,11 11,12 10,82
Zysk (strata) na jedną akcję 0,14 0,31 1,23 -0,00 0,11
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 241 089,00 212 479,00 210 782,00 220 495,00 234 582,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 22 806,00 21 619,00 19 939,00 19 043,00 16 870,00
Zysk (strata) brutto 22 952,00 21 827,00 19 342,00 18 621,00 15 185,00
Zysk (strata) netto 16 167,00 15 210,00 14 685,00 14 364,00 9 823,00
Aktywa razem 839 190,00 871 987,00 860 208,00 870 728,00 876 554,00
Kapitał własny 471 391,00 486 599,00 474 351,00 487 756,00 486 638,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 33 107,03 33 107,03 33 107,03 33 107,03 32 860,93
Wartość księgowa na jedną akcję 14,24 14,70 14,33 14,73 14,81
Zysk (strata) na jedną akcję 0,49 0,46 0,44 0,43 0,30
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 195 978,00 265 839,00 250 869,00 265 505,00 263 057,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 860,00 27 042,00 20 887,00 25 248,00 12 759,00
Zysk (strata) brutto 60 176,00 74 218,00 57 309,00 72 283,00 55 119,00
Zysk (strata) netto 58 351,00 77 709,00 52 982,00 67 323,00 54 419,00
Aktywa razem 410 423,00 440 234,00 462 218,00 473 589,00 483 161,00
Kapitał własny 266 960,00 310 758,00 325 870,00 348 476,00 355 535,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 33 107,03 33 107,03 33 107,03 33 107,03 32 860,93
Wartość księgowa na jedną akcję 8,06 9,39 9,84 10,53 10,82
Zysk (strata) na jedną akcję 1,76 2,35 1,60 2,03 1,66
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 768 510,00 841 161,00 883 196,00 827 802,00 878 338,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 79 467,00 67 348,00 62 730,00 91 125,00 77 471,00
Zysk (strata) brutto 78 273,00 61 860,00 58 217,00 91 774,00 74 975,00
Zysk (strata) netto 60 102,00 56 810,00 42 569,00 67 788,00 54 082,00
Aktywa razem 794 267,00 841 684,00 839 482,00 839 190,00 876 554,00
Kapitał własny 416 282,00 439 399,00 450 993,00 471 391,00 486 638,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 33 107,03 33 107,03 33 107,03 33 107,03 32 860,93
Wartość księgowa na jedną akcję 12,57 13,27 13,62 14,24 14,81
Zysk (strata) na jedną akcję 1,82 1,72 1,29 2,05 1,65
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
26.01.2017 2017 DM PKO BP 903 000 79 000 -
26.01.2017 2018 DM PKO BP 930 000 82 000 -
26.01.2017 2016 DM PKO BP 853 000 61 000 -
30.10.2015 2017 DM PKO BP 817 000 81 000 -
30.10.2015 2016 DM PKO BP 793 000 77 000 -
30.10.2015 2015 DM PKO BP 782 000 71 000 -
24.10.2011 2012 Trigon 557 700 54 500 -
24.10.2011 2011 Trigon 517 500 49 700 Trigon DM prognozuje, że Apator osiągnie w 2011 r. zysk operacyjny w wysokości 67,6 mln
11.09.2007 2007 DM PKO BP 320 000 38 790 -
11.09.2007 2008 DM PKO BP 375 880 49 680 -