STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

APT (APATOR)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 71 098,00 65 053,00 65 178,00 61 728,00 67 475,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 936,00 2 568,00 294,00 -2 039,00 9 047,00
Zysk (strata) brutto 12 469,00 41 387,00 147,00 1 116,00 9 430,00
Zysk (strata) netto 10 088,00 40 781,00 -121,00 3 671,00 7 433,00
Aktywa razem 494 367,00 489 967,00 489 977,00 494 377,00 502 942,00
Kapitał własny 357 333,00 367 929,00 368 128,00 355 188,00 362 938,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 33 107,03 33 107,03 33 107,03 32 860,93 32 860,93
Wartość księgowa na jedną akcję 10,79 11,11 11,12 10,81 11,05
Zysk (strata) na jedną akcję 0,31 1,23 -0,00 0,11 0,23
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 212 479,00 210 782,00 220 495,00 234 582,00 224 536,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21 619,00 19 939,00 19 043,00 16 870,00 20 384,00
Zysk (strata) brutto 21 827,00 19 342,00 18 621,00 15 185,00 24 175,00
Zysk (strata) netto 15 210,00 14 685,00 14 364,00 9 823,00 16 886,00
Aktywa razem 871 987,00 860 208,00 870 728,00 887 836,00 903 974,00
Kapitał własny 486 599,00 474 351,00 487 756,00 486 189,00 498 073,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 33 107,03 33 107,03 33 107,03 32 860,93 32 860,93
Wartość księgowa na jedną akcję 14,70 14,33 14,73 14,80 15,16
Zysk (strata) na jedną akcję 0,46 0,44 0,43 0,30 0,51
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 195 978,00 265 839,00 250 869,00 265 505,00 262 967,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 860,00 27 042,00 20 887,00 25 248,00 12 210,00
Zysk (strata) brutto 60 176,00 74 218,00 57 309,00 72 283,00 54 518,00
Zysk (strata) netto 58 351,00 77 709,00 52 982,00 67 323,00 54 072,00
Aktywa razem 410 423,00 440 234,00 462 218,00 473 589,00 494 377,00
Kapitał własny 266 960,00 310 758,00 325 870,00 348 476,00 355 188,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 33 107,03 33 107,03 33 107,03 33 107,03 32 860,93
Wartość księgowa na jedną akcję 8,06 9,39 9,84 10,53 10,81
Zysk (strata) na jedną akcję 1,76 2,35 1,60 2,03 1,65
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 768 510,00 841 161,00 883 196,00 827 802,00 877 593,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 79 467,00 67 348,00 62 730,00 91 125,00 76 417,00
Zysk (strata) brutto 78 273,00 61 860,00 58 217,00 91 774,00 73 884,00
Zysk (strata) netto 60 102,00 56 810,00 42 569,00 67 788,00 53 410,00
Aktywa razem 794 267,00 841 684,00 839 482,00 839 190,00 887 836,00
Kapitał własny 416 282,00 439 399,00 450 993,00 471 391,00 486 189,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 33 107,03 33 107,03 33 107,03 33 107,03 32 860,93
Wartość księgowa na jedną akcję 12,57 13,27 13,62 14,24 14,80
Zysk (strata) na jedną akcję 1,82 1,72 1,29 2,05 1,63
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
26.01.2017 2017 DM PKO BP 903 000 79 000 -
26.01.2017 2018 DM PKO BP 930 000 82 000 -
26.01.2017 2016 DM PKO BP 853 000 61 000 -
30.10.2015 2017 DM PKO BP 817 000 81 000 -
30.10.2015 2016 DM PKO BP 793 000 77 000 -
30.10.2015 2015 DM PKO BP 782 000 71 000 -
24.10.2011 2012 Trigon 557 700 54 500 -
24.10.2011 2011 Trigon 517 500 49 700 Trigon DM prognozuje, że Apator osiągnie w 2011 r. zysk operacyjny w wysokości 67,6 mln
11.09.2007 2007 DM PKO BP 320 000 38 790 -
11.09.2007 2008 DM PKO BP 375 880 49 680 -