STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WIS (WINVEST)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 74,00 65,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 639,00 -60 880,00 -50,00 -93,00 -52,00
Zysk (strata) brutto -2 637,00 -179 545,00 -50,00 -377,00 -24,00
Zysk (strata) netto -2 637,00 -179 545,00 -50,00 -377,00 -24,00
Aktywa razem 185 359,00 7 556,00 7 534,00 6 860,00 6 554,00
Kapitał własny 181 039,00 3 247,00 3 209,00 2 798,00 2 762,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 21 912,76 21 912,76 21 912,76 21 912,76 21 912,76
Wartość księgowa na jedną akcję 8,26 0,15 0,15 0,13 0,13
Zysk (strata) na jedną akcję -0,12 -8,19 -0,00 -0,02 -0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'15 IQ'16 IIQ'16 IIIQ'16 IVQ'16
Przychody netto ze sprzedaży -122 950,00 12 400,00 13 442,00 11 270,00 -33 123,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 271,00 132,00 1 019,00 -480,00 -5 789,00
Zysk (strata) brutto 11 901,00 -7 179,00 938,00 -3 922,00 -25 645,00
Zysk (strata) netto 12 341,00 -7 209,00 1 179,00 -3 758,00 -25 371,00
Aktywa razem 231 240,00 217 070,00 220 163,00 211 306,00 179 338,00
Kapitał własny 204 788,00 203 001,00 204 289,00 199 543,00 177 357,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 21 912,76 21 912,76 21 912,76 21 912,76 21 912,76
Wartość księgowa na jedną akcję 9,35 9,26 9,32 9,11 8,09
Zysk (strata) na jedną akcję 0,56 -0,33 0,05 -0,17 -1,16
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 16 945,00 8 718,00 4 735,00 1 921,00 139,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 964,00 8 702,00 -7 261,00 -7 593,00 -68 119,00
Zysk (strata) brutto 28 012,00 1 326,00 -5 660,00 -14 497,00 -183 744,00
Zysk (strata) netto 27 911,00 1 326,00 -5 660,00 -14 497,00 -183 744,00
Aktywa razem 220 079,00 208 064,00 201 819,00 189 527,00 7 556,00
Kapitał własny 205 965,00 205 245,00 199 837,00 185 158,00 3 247,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 21 912,76 21 912,76 21 912,76 21 912,76 21 912,76
Wartość księgowa na jedną akcję 9,40 9,37 9,12 8,45 0,15
Zysk (strata) na jedną akcję 1,27 0,06 -0,26 -0,66 -8,39
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016
Przychody netto ze sprzedaży 242 614,00 227 181,00 296 032,00 7 489,00 3 989,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 406,00 8 390,00 -2 763,00 6 567,00 -5 118,00
Zysk (strata) brutto 18 203,00 8 629,00 25 133,00 13 352,00 -35 808,00
Zysk (strata) netto 13 852,00 14 292,00 17 335,00 12 006,00 -35 159,00
Aktywa razem 301 292,00 354 458,00 342 449,00 231 240,00 179 338,00
Kapitał własny 151 599,00 169 076,00 190 633,00 204 788,00 177 357,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 556,54 21 912,76 21 912,76 21 912,76 21 912,76
Wartość księgowa na jedną akcję 272,40 7,72 8,70 9,35 8,09
Zysk (strata) na jedną akcję 24,89 0,65 0,79 0,55 -1,60
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
24.10.2001 2001 zarząd 15 370 -3 397 -
29.07.2000 2000 zarząd -2 000 -