STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TRI (TRITON)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 1 057,00 3 335,00 130,00 175,00 124,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -765,00 129,00 -626,00 -733,00 -564,00
Zysk (strata) brutto 299,00 110,00 -602,00 -996,00 -557,00
Zysk (strata) netto 308,00 25,00 -617,00 -985,00 -556,00
Aktywa razem 91 501,00 87 214,00 86 640,00 86 655,00 85 408,00
Kapitał własny 86 207,00 86 231,00 85 614,00 84 630,00 84 073,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 364,52 6 364,52 6 364,52 6 364,52 6 364,52
Wartość księgowa na jedną akcję 13,55 13,55 13,45 13,30 13,21
Zysk (strata) na jedną akcję 0,05 0,00 -0,10 -0,16 -0,09
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 5 997,00 2 495,00 5 912,00 4 309,00 3 941,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -121,00 -855,00 145,00 -696,00 -623,00
Zysk (strata) brutto -144,00 -879,00 123,00 -719,00 -666,00
Zysk (strata) netto -214,00 -948,00 84,00 -760,00 -675,00
Aktywa razem 93 815,00 93 326,00 92 958,00 97 880,00 102 322,00
Kapitał własny 88 716,00 87 768,00 87 852,00 87 093,00 86 419,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 364,52 6 364,52 6 364,52 6 364,52 6 364,52
Wartość księgowa na jedną akcję 13,94 13,79 13,80 13,68 13,58
Zysk (strata) na jedną akcję -0,03 -0,15 0,01 -0,12 -0,11
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 3 350,00 8 631,00 4 468,00 4 127,00 4 697,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -791,00 -796,00 -1 173,00 -1 347,00 -1 995,00
Zysk (strata) brutto -772,00 -757,00 -1 339,00 -1 601,00 -1 189,00
Zysk (strata) netto -778,00 -762,00 -1 373,00 -1 533,00 -1 269,00
Aktywa razem 90 632,00 96 052,00 97 779,00 92 158,00 86 655,00
Kapitał własny 89 568,00 88 806,00 87 433,00 85 899,00 84 630,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 364,52 6 364,52 6 364,52 6 364,52 6 364,52
Wartość księgowa na jedną akcję 14,07 13,95 13,74 13,50 13,30
Zysk (strata) na jedną akcję -0,12 -0,12 -0,22 -0,24 -0,20
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 36 223,00 29 198,00 39 220,00 32 854,00 18 713,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5 485,00 -8 668,00 6 394,00 3 305,00 -1 527,00
Zysk (strata) brutto -6 357,00 -9 342,00 5 176,00 3 051,00 -1 619,00
Zysk (strata) netto -6 993,00 -9 874,00 4 799,00 4 006,00 -1 838,00
Aktywa razem 120 602,00 121 496,00 106 477,00 97 257,00 97 880,00
Kapitał własny 89 997,00 80 123,00 84 922,00 88 928,00 87 093,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 364,52 6 364,52 6 364,52 6 364,52 6 364,52
Wartość księgowa na jedną akcję 14,14 12,59 13,34 13,97 13,68
Zysk (strata) na jedną akcję -1,10 -1,55 0,75 0,63 -0,29
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
27.02.2001 2000 zarząd 70 800 438 W tym roku przewidujemy przychody z działalności IT około 10 mln zł, przy lekko ujemnym wyniku - wiceprezes
15.03.1998 1999 zarząd 168 000 13 000 -