STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TRI (TRITON)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży -191,00 347,00 1 951,00 1 057,00 3 335,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -456,00 -262,00 -532,00 -765,00 129,00
Zysk (strata) brutto -507,00 -313,00 -631,00 299,00 110,00
Zysk (strata) netto -489,00 -315,00 -584,00 308,00 25,00
Aktywa razem 93 032,00 92 362,00 92 158,00 91 501,00 87 214,00
Kapitał własny 86 798,00 86 484,00 85 899,00 86 207,00 86 231,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 364,52 6 364,52 6 364,52 6 364,52 6 364,52
Wartość księgowa na jedną akcję 13,64 13,59 13,50 13,55 13,55
Zysk (strata) na jedną akcję -0,08 -0,05 -0,09 0,05 0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 6 311,00 5 879,00 6 407,00 5 997,00 2 495,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 698,00 593,00 -927,00 -121,00 -855,00
Zysk (strata) brutto 611,00 565,00 -979,00 -144,00 -879,00
Zysk (strata) netto 603,00 540,00 58,00 -214,00 -948,00
Aktywa razem 95 160,00 94 296,00 97 257,00 93 815,00 93 326,00
Kapitał własny 88 331,00 88 870,00 88 928,00 88 716,00 87 768,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 364,52 6 364,52 6 364,52 6 364,52 6 364,52
Wartość księgowa na jedną akcję 13,88 13,96 13,97 13,94 13,79
Zysk (strata) na jedną akcję 0,10 0,09 0,01 -0,03 -0,15
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 3 496,00 3 350,00 8 631,00 4 468,00 4 127,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -136,00 -791,00 -796,00 -1 173,00 -1 347,00
Zysk (strata) brutto 2 427,00 -772,00 -757,00 -1 339,00 -1 601,00
Zysk (strata) netto 3 268,00 -778,00 -762,00 -1 373,00 -1 533,00
Aktywa razem 90 961,00 90 632,00 96 052,00 97 779,00 92 158,00
Kapitał własny 90 346,00 89 568,00 88 806,00 87 433,00 85 899,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 364,52 6 364,52 6 364,52 6 364,52 6 364,52
Wartość księgowa na jedną akcję 14,20 14,07 13,95 13,74 13,50
Zysk (strata) na jedną akcję 0,51 -0,12 -0,12 -0,22 -0,24
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 33 964,00 36 223,00 29 198,00 39 220,00 32 854,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5 622,00 -5 485,00 -8 668,00 6 394,00 3 305,00
Zysk (strata) brutto -8 616,00 -6 357,00 -9 342,00 5 176,00 3 051,00
Zysk (strata) netto -8 564,00 -6 993,00 -9 874,00 4 799,00 4 006,00
Aktywa razem 155 572,00 120 602,00 121 496,00 106 477,00 97 257,00
Kapitał własny 96 990,00 89 997,00 80 123,00 84 922,00 88 928,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 364,52 6 364,52 6 364,52 6 364,52 6 364,52
Wartość księgowa na jedną akcję 15,24 14,14 12,59 13,34 13,97
Zysk (strata) na jedną akcję -1,35 -1,10 -1,55 0,75 0,63
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
27.02.2001 2000 zarząd 70 800 438 W tym roku przewidujemy przychody z działalności IT około 10 mln zł, przy lekko ujemnym wyniku - wiceprezes
15.03.1998 1999 zarząd 168 000 13 000 -