STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ULM (ULMA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 50 593,00 51 293,00 44 473,00 49 301,00 47 077,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 945,00 10 832,00 8 087,00 12 757,00 10 914,00
Zysk (strata) brutto 14 930,00 11 444,00 8 992,00 14 038,00 12 830,00
Zysk (strata) netto 12 077,00 9 001,00 7 068,00 11 077,00 10 188,00
Aktywa razem 351 840,00 357 345,00 381 482,00 347 810,00 368 970,00
Kapitał własny 309 009,00 318 010,00 325 078,00 306 145,00 316 333,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 255,63 5 255,63 5 255,63 5 255,63 5 255,63
Wartość księgowa na jedną akcję 58,80 60,51 61,85 58,25 60,19
Zysk (strata) na jedną akcję 2,30 1,71 1,35 2,11 1,94
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 57 653,00 58 851,00 51 567,00 56 366,00 56 365,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 236,00 14 804,00 9 611,00 15 398,00 13 640,00
Zysk (strata) brutto 16 234,00 15 824,00 9 931,00 15 396,00 13 422,00
Zysk (strata) netto 13 200,00 12 725,00 7 796,00 11 828,00 10 295,00
Aktywa razem 358 361,00 368 225,00 393 630,00 361 814,00 390 075,00
Kapitał własny 309 417,00 322 850,00 331 301,00 313 290,00 329 037,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 255,63 5 255,63 5 255,63 5 255,63 5 255,63
Wartość księgowa na jedną akcję 58,87 61,43 63,04 59,61 62,61
Zysk (strata) na jedną akcję 2,51 2,42 1,48 2,25 1,96
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 171 431,00 161 772,00 166 208,00 181 208,00 199 797,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -17 115,00 -4 651,00 11 516,00 22 016,00 50 086,00
Zysk (strata) brutto -13 749,00 -130,00 14 136,00 23 093,00 52 752,00
Zysk (strata) netto -11 901,00 32,00 10 711,00 18 351,00 42 409,00
Aktywa razem 339 330,00 336 167,00 338 317,00 334 127,00 357 345,00
Kapitał własny 296 126,00 296 158,00 306 869,00 296 840,00 318 010,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 255,63 5 255,63 5 255,63 5 255,63 5 255,63
Wartość księgowa na jedną akcję 56,35 56,35 58,39 56,48 60,51
Zysk (strata) na jedną akcję -2,26 0,01 2,04 3,49 8,07
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 192 492,00 182 411,00 180 487,00 201 294,00 223 721,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 180,00 9 023,00 16 608,00 30 980,00 55 817,00
Zysk (strata) brutto -6 353,00 7 290,00 16 830,00 30 954,00 58 164,00
Zysk (strata) netto -5 590,00 5 508,00 12 892,00 24 225,00 46 997,00
Aktywa razem 332 140,00 328 893,00 335 932,00 336 196,00 368 225,00
Kapitał własny 288 154,00 289 163,00 302 465,00 295 825,00 322 850,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 255,63 5 255,63 5 255,63 5 255,63 5 255,63
Wartość księgowa na jedną akcję 54,83 55,02 57,55 56,29 61,43
Zysk (strata) na jedną akcję -1,06 1,05 2,45 4,61 8,94
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
16.05.2008 2009 DM Millennium 348 800 84 600 -
16.05.2008 2008 DM Millennium 277 300 62 100 -
23.02.2001 2000 zarząd 80 900 5 600 W 2001 roku przychody spółki ze sprzedaży powinny być nieco wyższe niż w ubiegłym roku, a zysk netto - na zbliżonym poziomie
24.05.1999 1999 zarząd 72 995 6 677 -
19.03.1999 1999 zarząd 67 000 6 200 -
31.10.1998 1999 zarząd 84 166 7 904 GK
31.10.1998 1999 zarząd 62 010 6 024 -
28.08.1998 2003 COK BH 183 779 12 850 GK
28.08.1998 2002 COK BH 169 343 11 409 GK
28.08.1998 1999 COK BH 88 340 6 180 GK