STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ULM (ULMA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 51 293,00 44 473,00 49 301,00 47 077,00 56 520,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 832,00 8 087,00 12 757,00 10 914,00 18 958,00
Zysk (strata) brutto 11 444,00 8 992,00 14 038,00 12 830,00 18 885,00
Zysk (strata) netto 9 001,00 7 068,00 11 077,00 10 188,00 15 167,00
Aktywa razem 357 345,00 381 482,00 347 810,00 368 970,00 374 689,00
Kapitał własny 318 010,00 325 078,00 306 145,00 316 333,00 331 500,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 255,63 5 255,63 5 255,63 5 255,63 5 255,63
Wartość księgowa na jedną akcję 60,51 61,85 58,25 60,19 63,08
Zysk (strata) na jedną akcję 1,71 1,35 2,11 1,94 2,89
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 58 851,00 51 567,00 56 366,00 56 365,00 65 068,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 804,00 9 611,00 15 398,00 13 640,00 20 400,00
Zysk (strata) brutto 15 824,00 9 931,00 15 396,00 13 422,00 20 337,00
Zysk (strata) netto 12 725,00 7 796,00 11 828,00 10 295,00 16 282,00
Aktywa razem 368 225,00 393 630,00 361 814,00 390 075,00 393 172,00
Kapitał własny 322 850,00 331 301,00 313 290,00 329 037,00 344 132,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 255,63 5 255,63 5 255,63 5 255,63 5 255,63
Wartość księgowa na jedną akcję 61,43 63,04 59,61 62,61 65,48
Zysk (strata) na jedną akcję 2,42 1,48 2,25 1,96 3,10
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 161 772,00 166 208,00 181 208,00 199 797,00 197 371,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 651,00 11 516,00 22 016,00 50 086,00 50 716,00
Zysk (strata) brutto -130,00 14 136,00 23 093,00 52 752,00 54 745,00
Zysk (strata) netto 32,00 10 711,00 18 351,00 42 409,00 43 499,00
Aktywa razem 336 167,00 338 317,00 334 127,00 357 345,00 374 689,00
Kapitał własny 296 158,00 306 869,00 296 840,00 318 010,00 331 500,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 255,63 5 255,63 5 255,63 5 255,63 5 255,63
Wartość księgowa na jedną akcję 56,35 58,39 56,48 60,51 63,08
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 2,04 3,49 8,07 8,28
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 182 411,00 180 487,00 201 294,00 223 721,00 229 366,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 023,00 16 608,00 30 980,00 55 817,00 59 049,00
Zysk (strata) brutto 7 290,00 16 830,00 30 954,00 58 164,00 59 086,00
Zysk (strata) netto 5 508,00 12 892,00 24 225,00 46 997,00 46 201,00
Aktywa razem 328 893,00 335 932,00 336 196,00 368 225,00 393 172,00
Kapitał własny 289 163,00 302 465,00 295 825,00 322 850,00 344 132,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 255,63 5 255,63 5 255,63 5 255,63 5 255,63
Wartość księgowa na jedną akcję 55,02 57,55 56,29 61,43 65,48
Zysk (strata) na jedną akcję 1,05 2,45 4,61 8,94 8,79
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
16.05.2008 2009 DM Millennium 348 800 84 600 -
16.05.2008 2008 DM Millennium 277 300 62 100 -
23.02.2001 2000 zarząd 80 900 5 600 W 2001 roku przychody spółki ze sprzedaży powinny być nieco wyższe niż w ubiegłym roku, a zysk netto - na zbliżonym poziomie
24.05.1999 1999 zarząd 72 995 6 677 -
19.03.1999 1999 zarząd 67 000 6 200 -
31.10.1998 1999 zarząd 84 166 7 904 GK
31.10.1998 1999 zarząd 62 010 6 024 -
28.08.1998 2003 COK BH 183 779 12 850 GK
28.08.1998 2002 COK BH 169 343 11 409 GK
28.08.1998 1999 COK BH 88 340 6 180 GK