STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BOS


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody z tytułu odsetek 153 750,00 160 407,00 158 696,00 155 637,00 152 885,00
Przychody z tytułu prowizji 20 226,00 19 126,00 17 186,00 17 638,00 17 951,00
Wynik na działalności bankowej 127 668,00 130 028,00 130 982,00 125 656,00 136 622,00
Zysk (strata) brutto 26 233,00 33 849,00 26 751,00 27 901,00 30 547,00
Zysk (strata) netto 16 007,00 26 357,00 21 553,00 16 745,00 20 864,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 2 078 990,00 2 109 251,00 2 131 610,00 2 147 038,00 2 162 370,00
Liczba akcji 92 947,67 92 947,67 92 947,67 92 947,67 92 947,67
Zysk (strata) na jedną akcję 0,17 0,28 0,23 0,18 0,22
Wartość księgowa na jedną akcję 22,37 22,69 22,93 23,10 23,26
Współczynnik wypłacalności 14,40 18,03 17,22 16,58 15,96
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody z tytułu odsetek 153 862,00 160 117,00 157 993,00 155 618,00 153 308,00
Przychody z tytułu prowizji 36 253,00 34 336,00 30 333,00 31 143,00 38 894,00
Wynik na działalności bankowej 146 059,00 148 788,00 147 912,00 144 035,00 159 419,00
Zysk (strata) brutto 28 266,00 34 708,00 26 163,00 21 051,00 34 573,00
Zysk (strata) netto 17 084,00 27 035,00 23 499,00 4 376,00 23 569,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 2 141 627,00 2 172 566,00 2 196 871,00 2 199 930,00 2 217 967,00
Liczba akcji 92 947,67 92 947,67 92 947,67 92 947,67 92 947,67
Zysk (strata) na jedną akcję 0,18 0,29 0,25 0,05 0,25
Wartość księgowa na jedną akcję 23,04 23,37 23,64 23,67 23,86
Współczynnik wypłacalności 17,28 17,92 16,90 16,39 15,98
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody z tytułu odsetek 656 332,00 692 433,00 662 348,00 627 059,00 628 490,00
Przychody z tytułu prowizji 87 285,00 81 741,00 73 246,00 75 573,00 74 176,00
Wynik na działalności bankowej 428 396,00 445 848,00 489 179,00 505 380,00 514 334,00
Zysk (strata) brutto -46 615,00 -84 236,00 45 164,00 88 304,00 114 734,00
Zysk (strata) netto -39 317,00 -67 973,00 24 424,00 65 012,00 80 662,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 1 429 014,00 1 741 468,00 1 791 525,00 2 076 006,00 2 147 038,00
Liczba akcji 22 873,25 62 873,25 62 873,25 92 947,67 92 947,67
Zysk (strata) na jedną akcję -1,72 -1,08 0,39 0,70 0,87
Wartość księgowa na jedną akcję 62,48 27,70 28,49 22,34 23,10
Współczynnik wypłacalności 12,13 14,43 15,27 18,03 16,58
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody z tytułu odsetek 659 912,00 694 688,00 663 541,00 628 304,00 627 590,00
Przychody z tytułu prowizji 143 248,00 140 145,00 144 464,00 135 027,00 132 065,00
Wynik na działalności bankowej 485 922,00 521 600,00 597 117,00 578 398,00 586 794,00
Zysk (strata) brutto -56 851,00 -78 912,00 71 708,00 88 527,00 110 188,00
Zysk (strata) netto -51 118,00 -60 148,00 46 062,00 63 728,00 71 994,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 1 468 556,00 1 781 889,00 1 852 837,00 2 137 566,00 2 199 930,00
Liczba akcji 22 873,25 62 873,25 62 873,25 92 947,67 92 947,67
Zysk (strata) na jedną akcję -2,24 -0,96 0,73 0,69 0,78
Wartość księgowa na jedną akcję 64,20 28,34 29,47 23,00 23,67
Współczynnik wypłacalności 12,10 14,28 15,01 17,95 16,39
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
20.09.2014 2015 Noble Securities 92 000 -
20.09.2014 2016 Noble Securities 99 000 -
20.09.2014 2014 Noble Securities 73 000 -
04.02.2004 2003 zarząd 22 100 -
04.02.2004 2004 zarząd 37 000 PODTRZYMANA PROGNOZA
10.12.2003 2003 zarząd 45 000 GK
10.12.2003 2004 zarząd 37 000 GK
21.01.2003 2003 zarząd 45 000 GK
23.07.2002 2002 zarząd 40 200 Zarząd podtrzymuje prognozę zysku w 2002
10.04.2002 2002 zarząd 40 200 -