STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BOS


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody z tytułu odsetek 159 411,00 153 184,00 153 750,00 160 407,00 158 696,00
Przychody z tytułu prowizji 18 850,00 19 358,00 20 226,00 19 126,00 17 186,00
Wynik na działalności bankowej 120 898,00 126 415,00 127 668,00 130 028,00 130 982,00
Zysk (strata) brutto 32 340,00 16 491,00 26 233,00 33 849,00 26 751,00
Zysk (strata) netto 24 806,00 12 024,00 16 007,00 26 357,00 21 553,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 2 068 464,00 2 076 006,00 2 078 990,00 2 109 251,00 2 131 610,00
Liczba akcji 92 947,67 92 947,67 92 947,67 92 947,67 92 947,67
Zysk (strata) na jedną akcję 0,27 0,13 0,17 0,28 0,23
Wartość księgowa na jedną akcję 22,25 22,34 22,37 22,69 22,93
Współczynnik wypłacalności 0,00 18,03 14,40 18,03 17,22
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody z tytułu odsetek 159 666,00 153 559,00 153 862,00 160 117,00 157 993,00
Przychody z tytułu prowizji 31 425,00 33 403,00 36 253,00 34 336,00 30 333,00
Wynik na działalności bankowej 139 495,00 137 323,00 146 059,00 148 788,00 147 912,00
Zysk (strata) brutto 38 034,00 6 512,00 28 266,00 34 708,00 26 163,00
Zysk (strata) netto 24 485,00 5 064,00 17 084,00 27 035,00 23 499,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 2 136 985,00 2 137 566,00 2 141 627,00 2 172 566,00 2 196 871,00
Liczba akcji 92 947,67 92 947,67 92 947,67 92 947,67 92 947,67
Zysk (strata) na jedną akcję 0,26 0,05 0,18 0,29 0,25
Wartość księgowa na jedną akcję 22,99 23,00 23,04 23,37 23,64
Współczynnik wypłacalności 17,43 17,95 17,28 17,92 16,90
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody z tytułu odsetek 745 954,00 656 332,00 692 433,00 662 348,00 627 059,00
Przychody z tytułu prowizji 91 800,00 87 285,00 81 741,00 73 246,00 75 573,00
Wynik na działalności bankowej 460 904,00 428 396,00 445 848,00 489 179,00 505 380,00
Zysk (strata) brutto 72 664,00 -46 615,00 -84 236,00 45 164,00 88 304,00
Zysk (strata) netto 60 489,00 -39 317,00 -67 973,00 24 424,00 65 012,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 1 506 463,00 1 429 014,00 1 741 468,00 1 791 525,00 2 076 006,00
Liczba akcji 22 873,25 22 873,25 62 873,25 62 873,25 92 947,67
Zysk (strata) na jedną akcję 2,65 -1,72 -1,08 0,39 0,70
Wartość księgowa na jedną akcję 65,86 62,48 27,70 28,49 22,34
Współczynnik wypłacalności 13,78 12,13 14,43 15,27 18,03
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody z tytułu odsetek 746 228,00 659 912,00 694 688,00 663 541,00 628 304,00
Przychody z tytułu prowizji 133 267,00 143 248,00 140 145,00 144 464,00 135 027,00
Wynik na działalności bankowej 533 034,00 485 922,00 521 600,00 597 117,00 578 398,00
Zysk (strata) brutto 81 542,00 -56 851,00 -78 912,00 71 708,00 88 527,00
Zysk (strata) netto 65 567,00 -51 118,00 -60 148,00 46 062,00 63 728,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 1 547 768,00 1 468 556,00 1 781 889,00 1 852 837,00 2 137 566,00
Liczba akcji 22 873,25 22 873,25 62 873,25 62 873,25 92 947,67
Zysk (strata) na jedną akcję 2,87 -2,24 -0,96 0,73 0,69
Wartość księgowa na jedną akcję 67,67 64,20 28,34 29,47 23,00
Współczynnik wypłacalności 14,03 12,10 14,28 15,01 17,95
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
20.09.2014 2015 Noble Securities 92 000 -
20.09.2014 2016 Noble Securities 99 000 -
20.09.2014 2014 Noble Securities 73 000 -
04.02.2004 2003 zarząd 22 100 -
04.02.2004 2004 zarząd 37 000 PODTRZYMANA PROGNOZA
10.12.2003 2003 zarząd 45 000 GK
10.12.2003 2004 zarząd 37 000 GK
21.01.2003 2003 zarząd 45 000 GK
23.07.2002 2002 zarząd 40 200 Zarząd podtrzymuje prognozę zysku w 2002
10.04.2002 2002 zarząd 40 200 -