STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CTC (CALATRAVA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'16 IIQ'16 IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17
Przychody netto ze sprzedaży 117,00 129,00 133,00 134,00 133,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -222,00 -125,00 -120,00 -7 491,00 -146,00
Zysk (strata) brutto -163,00 -31,00 101,00 -6 571,00 3 887,00
Zysk (strata) netto -163,00 -31,00 101,00 -6 571,00 3 887,00
Aktywa razem 42 494,00 39 762,00 37 226,00 31 224,00 35 071,00
Kapitał własny 801,00 10 280,00 10 381,00 2 983,00 6 869,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 490,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,15 0,69 0,69 0,20 0,46
Zysk (strata) na jedną akcję -0,03 -0,00 0,01 -0,44 0,26
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'16 IIQ'16 IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17
Przychody netto ze sprzedaży 117,00 129,00 133,00 134,00 133,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -220,00 -293,00 -53,00 -7 533,00 -149,00
Zysk (strata) brutto -455,00 -165,00 26,00 -6 564,00 3 908,00
Zysk (strata) netto -455,00 -165,00 26,00 -6 564,00 3 908,00
Aktywa razem 43 884,00 41 023,00 37 892,00 31 389,00 38 116,00
Kapitał własny 1 060,00 10 405,00 10 431,00 2 590,00 7 927,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 490,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,19 0,69 0,70 0,17 0,53
Zysk (strata) na jedną akcję -0,08 -0,01 0,00 -0,44 0,26
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016
Przychody netto ze sprzedaży 1 341,00 576,00 579,00 513,00 513,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -212 170,00 4 265,00 -1 390,00 -4 372,00 -7 958,00
Zysk (strata) brutto -235 666,00 4 515,00 -10 413,00 -80,00 -6 664,00
Zysk (strata) netto -235 650,00 4 491,00 -10 368,00 -80,00 -6 664,00
Aktywa razem 103 229,00 87 266,00 43 267,00 42 053,00 31 224,00
Kapitał własny 4 920,00 10 764,00 550,00 964,00 2 983,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 139 917,30 139 917,30 250 000,00 5 490,00 15 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,04 0,08 0,00 0,18 0,20
Zysk (strata) na jedną akcję -1,68 0,03 -0,04 -0,02 -0,44
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016
Przychody netto ze sprzedaży 15 619,00 8 076,00 670,00 532,00 513,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -239 062,00 12 879,00 -2 275,00 -4 627,00 -8 099,00
Zysk (strata) brutto -260 627,00 -17 959,00 -11 625,00 105,00 -7 158,00
Zysk (strata) netto -262 227,00 -11 555,00 -11 752,00 -40,00 -7 158,00
Aktywa razem 141 972,00 114 169,00 51 528,00 43 917,00 31 389,00
Kapitał własny 28 804,00 18 117,00 3 451,00 472,00 2 590,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 139 917,30 139 917,30 250 000,00 5 490,00 15 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,21 0,13 0,01 0,09 0,17
Zysk (strata) na jedną akcję -1,87 -0,08 -0,05 -0,01 -0,48
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
14.12.1999 1999 zarząd 32 200 -990 -
29.06.1999 1999 zarząd 34 960 900 -