STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

COG (COGNOR)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 2 082,00 1 821,00 1 482,00 2 538,00 1 349,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 284,00 16 587,00 -4 664,00 -3 690,00 -2 727,00
Zysk (strata) brutto 7 736,00 16 128,00 -5 155,00 -3 780,00 -3 160,00
Zysk (strata) netto 7 732,00 16 118,00 -5 135,00 -4 377,00 -3 055,00
Aktywa razem 468 600,00 485 927,00 484 494,00 481 746,00 445 549,00
Kapitał własny 450 288,00 466 972,00 430 645,00 427 128,00 424 073,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 120 417,14 120 417,14 123 070,32 123 940,42 123 940,42
Wartość księgowa na jedną akcję 3,74 3,88 3,50 3,45 3,42
Zysk (strata) na jedną akcję 0,06 0,13 -0,04 -0,04 -0,03
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 519 694,00 516 325,00 399 511,00 466 074,00 460 111,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 116,00 31 550,00 5 372,00 2 554,00 19 068,00
Zysk (strata) brutto 10 297,00 22 779,00 -4 431,00 -6 312,00 2 423,00
Zysk (strata) netto 8 756,00 16 145,00 -683,00 -5 108,00 2 909,00
Aktywa razem 1 067 736,00 1 037 247,00 1 002 754,00 1 051 731,00 1 065 931,00
Kapitał własny 284 896,00 301 028,00 263 929,00 258 808,00 259 901,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 120 417,14 120 417,14 123 070,32 123 940,42 123 940,42
Wartość księgowa na jedną akcję 2,37 2,50 2,15 2,09 2,10
Zysk (strata) na jedną akcję 0,07 0,13 -0,01 -0,04 0,02
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 13 633,00 21 175,00 37 419,00 18 730,00 7 923,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -57 661,00 5 414,00 57 442,00 79 146,00 14 517,00
Zysk (strata) brutto -57 514,00 886,00 50 311,00 74 521,00 14 929,00
Zysk (strata) netto -57 176,00 -2 358,00 46 121,00 70 038,00 14 338,00
Aktywa razem 397 540,00 364 651,00 454 510,00 462 671,00 481 746,00
Kapitał własny 303 496,00 270 607,00 380 169,00 440 745,00 427 128,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 93 135,32 100 354,49 118 615,66 120 417,14 123 940,42
Wartość księgowa na jedną akcję 3,26 2,70 3,21 3,66 3,45
Zysk (strata) na jedną akcję -0,61 -0,02 0,39 0,58 0,12
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 1 364 804,00 1 365 761,00 1 789 280,00 2 081 841,00 1 901 604,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 147,00 14 510,00 99 210,00 156 208,00 54 592,00
Zysk (strata) brutto -17 269,00 -16 006,00 68 053,00 92 776,00 22 333,00
Zysk (strata) netto -14 827,00 -13 557,00 47 604,00 68 539,00 19 110,00
Aktywa razem 846 311,00 853 188,00 950 689,00 1 001 378,00 1 051 731,00
Kapitał własny 147 122,00 148 973,00 225 349,00 278 164,00 258 808,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 93 135,32 100 354,49 118 615,66 120 417,14 123 940,42
Wartość księgowa na jedną akcję 1,58 1,48 1,90 2,31 2,09
Zysk (strata) na jedną akcję -0,16 -0,14 0,40 0,57 0,15
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
10.05.2018 2019 DM BDM S.A. 2 124 000 34 500 -
10.05.2018 2020 DM BOŚ S.A. 2 180 000 38 200 -
10.05.2018 2018 DM BDM S.A. 2 070 000 38 000 -
26.09.2016 2016 DM BDM S.A. 1 445 000 7 300 -
26.09.2016 2018 DM BDM S.A. 1 616 000 32 600 -
26.09.2016 2017 DM BDM S.A. 1 568 000 24 400 -
31.03.2015 2017 DM BDM S.A. 1 511 000 37 100 -
31.03.2015 2016 DM BDM S.A. 1 489 000 40 400 -
31.03.2015 2015 DM BDM S.A. 1 445 000 36 600 -
31.03.2015 2014 DM BDM S.A. 1 423 000 4 100 -