STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

COG (COGNOR)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 938,00 12 966,00 2 082,00 1 821,00 1 482,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 32 568,00 9 790,00 6 284,00 16 587,00 -4 664,00
Zysk (strata) brutto 31 479,00 8 179,00 7 736,00 16 128,00 -5 155,00
Zysk (strata) netto 31 081,00 1 804,00 7 732,00 16 118,00 -5 135,00
Aktywa razem 463 338,00 462 671,00 468 600,00 485 927,00 484 494,00
Kapitał własny 436 724,00 440 745,00 450 288,00 466 972,00 430 645,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 118 615,66 120 417,14 120 417,14 120 417,14 123 070,32
Wartość księgowa na jedną akcję 3,68 3,66 3,74 3,88 3,50
Zysk (strata) na jedną akcję 0,26 0,02 0,06 0,13 -0,04
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 550 666,00 471 242,00 519 694,00 516 325,00 399 511,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 45 309,00 13 036,00 15 116,00 31 550,00 5 372,00
Zysk (strata) brutto 43 332,00 -352,00 10 297,00 22 779,00 -4 431,00
Zysk (strata) netto 32 271,00 -4 958,00 8 756,00 16 145,00 -683,00
Aktywa razem 914 645,00 1 001 378,00 1 067 736,00 1 037 247,00 1 002 754,00
Kapitał własny 282 929,00 278 164,00 284 896,00 301 028,00 263 929,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 118 615,66 120 417,14 120 417,14 120 417,14 123 070,32
Wartość księgowa na jedną akcję 2,39 2,31 2,37 2,50 2,15
Zysk (strata) na jedną akcję 0,27 -0,04 0,07 0,13 -0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 38 687,00 13 633,00 21 175,00 37 419,00 18 730,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 517,00 -57 661,00 5 414,00 57 442,00 79 146,00
Zysk (strata) brutto -5 573,00 -57 514,00 886,00 50 311,00 74 521,00
Zysk (strata) netto -9 224,00 -57 176,00 -2 358,00 46 121,00 70 038,00
Aktywa razem 434 414,00 397 540,00 364 651,00 454 510,00 462 671,00
Kapitał własny 352 144,00 303 496,00 270 607,00 380 169,00 440 745,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 88 296,33 93 135,32 100 354,49 118 615,66 120 417,14
Wartość księgowa na jedną akcję 3,99 3,26 2,70 3,21 3,66
Zysk (strata) na jedną akcję -0,10 -0,61 -0,02 0,39 0,58
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 422 546,00 1 364 804,00 1 365 761,00 1 789 280,00 2 081 841,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 66 025,00 13 147,00 14 510,00 99 210,00 156 208,00
Zysk (strata) brutto 3 955,00 -17 269,00 -16 006,00 68 053,00 92 776,00
Zysk (strata) netto 34,00 -14 827,00 -13 557,00 47 604,00 68 539,00
Aktywa razem 940 517,00 846 311,00 853 188,00 950 689,00 1 001 378,00
Kapitał własny 166 023,00 147 122,00 148 973,00 225 349,00 278 164,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 88 296,33 93 135,32 100 354,49 118 615,66 120 417,14
Wartość księgowa na jedną akcję 1,88 1,58 1,48 1,90 2,31
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 -0,16 -0,14 0,40 0,57
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
10.05.2018 2019 DM BDM S.A. 2 124 000 34 500 -
10.05.2018 2020 DM BOŚ S.A. 2 180 000 38 200 -
10.05.2018 2018 DM BDM S.A. 2 070 000 38 000 -
26.09.2016 2016 DM BDM S.A. 1 445 000 7 300 -
26.09.2016 2018 DM BDM S.A. 1 616 000 32 600 -
26.09.2016 2017 DM BDM S.A. 1 568 000 24 400 -
31.03.2015 2017 DM BDM S.A. 1 511 000 37 100 -
31.03.2015 2016 DM BDM S.A. 1 489 000 40 400 -
31.03.2015 2015 DM BDM S.A. 1 445 000 36 600 -
31.03.2015 2014 DM BDM S.A. 1 423 000 4 100 -