STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

EAT (AMREST)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 4 800,00 4 200,00 5 600,00 2 600,00 2 200,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 600,00 -1 700,00 4 700,00 29 500,00 700,00
Zysk (strata) brutto 400,00 -5 100,00 4 400,00 23 900,00 2 400,00
Zysk (strata) netto 800,00 -4 500,00 4 300,00 25 200,00 1 800,00
Aktywa razem 668 800,00 676 400,00 691 000,00 747 100,00 807 900,00
Kapitał własny 270 700,00 265 800,00 273 700,00 305 700,00 310 100,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 212 138,93 212 138,93 212 138,93 212 138,93 212 138,93
Wartość księgowa na jedną akcję 1,28 1,25 1,29 1,44 1,46
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 -0,02 0,02 0,12 0,01
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 444 900,00 482 800,00 504 800,00 529 000,00 411 900,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 400,00 17 800,00 37 800,00 32 600,00 -23 600,00
Zysk (strata) brutto 7 100,00 8 200,00 22 600,00 55 500,00 -48 000,00
Zysk (strata) netto 3 700,00 6 700,00 16 800,00 37 900,00 -41 600,00
Aktywa razem 2 226 300,00 2 247 300,00 2 265 700,00 2 435 000,00 2 363 800,00
Kapitał własny 429 700,00 424 300,00 442 200,00 467 200,00 402 300,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 212 138,93 212 138,93 212 138,93 212 138,93 212 138,93
Wartość księgowa na jedną akcję 2,03 2,00 2,08 2,20 1,90
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 0,03 0,08 0,18 -0,20
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 18 600,00 13 100,00 17 200,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 208,00 25 816,00 14 100,00 7 400,00 35 100,00
Zysk (strata) brutto 1 226,00 46 182,00 10 100,00 2 700,00 23 600,00
Zysk (strata) netto 647,00 45 799,00 10 600,00 4 100,00 25 800,00
Aktywa razem 1 105 240,00 1 135 458,00 369 400,00 648 800,00 747 100,00
Kapitał własny 800 728,00 836 091,00 195 100,00 268 100,00 305 700,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 121,39 2 121,39 2 121,39 212 138,93 212 138,93
Wartość księgowa na jedną akcję 377,46 394,12 91,97 1,26 1,44
Zysk (strata) na jedną akcję 0,31 21,59 5,00 0,02 0,12
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 3 338 740,00 4 207 369,00 1 237 900,00 1 546 900,00 1 961 500,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 195 743,00 268 174,00 62 700,00 71 600,00 105 600,00
Zysk (strata) brutto 162 283,00 223 470,00 49 500,00 57 500,00 93 400,00
Zysk (strata) netto 160 036,00 190 564,00 42 900,00 43 000,00 65 100,00
Aktywa razem 2 849 802,00 3 457 756,00 1 037 300,00 1 441 800,00 2 435 000,00
Kapitał własny 1 033 029,00 1 309 033,00 313 700,00 420 700,00 467 200,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 121,39 2 121,39 2 121,39 212 138,93 212 138,93
Wartość księgowa na jedną akcję 486,96 617,06 147,88 1,98 2,20
Zysk (strata) na jedną akcję 75,44 89,83 20,22 0,20 0,31
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
24.01.2019 2019 DM BDM S.A. 8 639 400 374 000 -
24.01.2019 2020 DM BDM S.A. 10 120 400 477 900 -
24.01.2019 2018 DM BDM S.A. 6 529 600 189 300 -
01.04.2015 2017 Noble Securities 3 935 000 174 000 -
01.04.2015 2015 Noble Securities 3 229 000 124 000 zysk netto przypadający na akc. jedn. dom.
01.04.2015 2016 DM BDM S.A. 3 593 000 148 000 -
28.08.2014 2014 DM PKO BP 2 955 000 29 000 -
28.08.2014 2016 DM PKO BP 3 554 000 1 050 002 -
28.08.2014 2015 DM PKO BP 3 237 000 97 000 -
10.05.2013 2012 Noble Securities 2 353 000 22 000 -