STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

EAT (AMREST)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 9 300,00 1 700,00 4 800,00 4 200,00 5 600,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 200,00 -600,00 2 600,00 -1 700,00 4 700,00
Zysk (strata) brutto 5 200,00 -2 700,00 400,00 -5 100,00 4 400,00
Zysk (strata) netto 6 100,00 -1 900,00 800,00 -4 500,00 4 300,00
Aktywa razem 405 100,00 648 800,00 668 800,00 676 400,00 691 000,00
Kapitał własny 200 800,00 268 100,00 270 700,00 265 800,00 273 700,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 212 138,93 212 138,93 212 138,93 212 138,93 212 138,93
Wartość księgowa na jedną akcję 0,95 1,26 1,28 1,25 1,29
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 -0,01 0,00 -0,02 0,02
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 392 400,00 442 900,00 444 900,00 482 800,00 504 800,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 27 600,00 18 600,00 17 400,00 17 800,00 37 800,00
Zysk (strata) brutto 23 900,00 15 200,00 7 100,00 8 200,00 22 600,00
Zysk (strata) netto 18 000,00 10 700,00 3 700,00 6 700,00 16 800,00
Aktywa razem 1 077 600,00 1 441 300,00 2 226 300,00 2 247 300,00 2 265 700,00
Kapitał własny 334 200,00 420 700,00 429 700,00 424 300,00 442 200,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 212 138,93 212 138,93 212 138,93 212 138,93 212 138,93
Wartość księgowa na jedną akcję 1,58 1,98 2,03 2,00 2,08
Zysk (strata) na jedną akcję 0,09 0,05 0,02 0,03 0,08
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 18 600,00 13 100,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -21 535,00 -4 208,00 25 816,00 14 100,00 7 400,00
Zysk (strata) brutto -20 502,00 1 226,00 46 182,00 10 100,00 2 700,00
Zysk (strata) netto -20 915,00 647,00 45 799,00 10 600,00 4 100,00
Aktywa razem 1 126 760,00 1 105 240,00 1 135 458,00 369 400,00 648 800,00
Kapitał własny 811 172,00 800 728,00 836 091,00 195 100,00 268 100,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 121,39 2 121,39 2 121,39 2 121,39 212 138,93
Wartość księgowa na jedną akcję 382,38 377,46 394,12 91,97 1,26
Zysk (strata) na jedną akcję -9,86 0,31 21,59 5,00 0,02
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 2 952 651,00 3 338 740,00 4 207 369,00 1 237 900,00 1 546 900,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 109 895,00 195 743,00 268 174,00 62 700,00 71 600,00
Zysk (strata) brutto 65 331,00 162 283,00 223 470,00 49 500,00 57 500,00
Zysk (strata) netto 51 667,00 160 036,00 190 564,00 42 900,00 43 000,00
Aktywa razem 2 621 843,00 2 849 802,00 3 457 756,00 1 037 300,00 1 441 300,00
Kapitał własny 911 542,00 1 033 029,00 1 309 033,00 313 700,00 420 700,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 121,39 2 121,39 2 121,39 2 121,39 212 138,93
Wartość księgowa na jedną akcję 429,69 486,96 617,06 147,88 1,98
Zysk (strata) na jedną akcję 24,36 75,44 89,83 20,22 0,20
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
24.01.2019 2019 DM BDM S.A. 8 639 400 374 000 -
24.01.2019 2020 DM BDM S.A. 10 120 400 477 900 -
24.01.2019 2018 DM BDM S.A. 6 529 600 189 300 -
01.04.2015 2017 Noble Securities 3 935 000 174 000 -
01.04.2015 2015 Noble Securities 3 229 000 124 000 zysk netto przypadający na akc. jedn. dom.
01.04.2015 2016 DM BDM S.A. 3 593 000 148 000 -
28.08.2014 2014 DM PKO BP 2 955 000 29 000 -
28.08.2014 2016 DM PKO BP 3 554 000 1 050 002 -
28.08.2014 2015 DM PKO BP 3 237 000 97 000 -
10.05.2013 2012 Noble Securities 2 353 000 22 000 -