STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CMR (COMARCH)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 264 127,00 235 034,00 212 364,00 218 742,00 285 922,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 200,00 16 299,00 968,00 20 360,00 -866,00
Zysk (strata) brutto -21 034,00 17 391,00 30 722,00 19 783,00 4 726,00
Zysk (strata) netto -21 713,00 15 913,00 28 567,00 17 230,00 169,00
Aktywa razem 1 334 901,00 1 342 832,00 1 342 634,00 1 334 018,00 1 399 877,00
Kapitał własny 834 190,00 848 171,00 865 004,00 883 613,00 885 792,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 133,35 8 133,35 8 133,35 8 133,35 8 133,35
Wartość księgowa na jedną akcję 102,56 104,28 106,35 108,64 108,91
Zysk (strata) na jedną akcję -2,67 1,96 3,51 2,12 0,02
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 420 300,00 338 688,00 327 800,00 354 478,00 416 901,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 25 486,00 20 944,00 25 213,00 66 209,00 42 158,00
Zysk (strata) brutto 12 467,00 19 354,00 26 749,00 53 936,00 55 257,00
Zysk (strata) netto 8 154,00 8 923,00 20 224,00 42 500,00 45 913,00
Aktywa razem 1 665 945,00 1 762 376,00 1 729 072,00 1 722 155,00 1 853 706,00
Kapitał własny 858 146,00 866 224,00 871 941,00 921 206,00 963 188,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 133,35 8 133,35 8 133,35 8 133,35 8 133,35
Wartość księgowa na jedną akcję 105,51 106,50 107,21 113,26 118,43
Zysk (strata) na jedną akcję 1,00 1,10 2,49 5,23 5,65
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 749 556,00 749 213,00 755 517,00 966 100,00 952 062,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 83 377,00 78 834,00 40 533,00 89 389,00 36 760,00
Zysk (strata) brutto 66 719,00 56 546,00 44 244,00 57 075,00 72 622,00
Zysk (strata) netto 57 683,00 45 588,00 39 338,00 49 649,00 61 879,00
Aktywa razem 1 117 308,00 1 162 245,00 1 247 206,00 1 334 901,00 1 399 877,00
Kapitał własny 731 905,00 771 742,00 796 984,00 834 190,00 885 792,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 133,35 8 133,35 8 133,35 8 133,35 8 133,35
Wartość księgowa na jedną akcję 89,99 94,89 97,99 102,56 108,91
Zysk (strata) na jedną akcję 7,09 5,61 4,84 6,10 7,61
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 1 131 580,00 1 112 813,00 1 125 110,00 1 369 619,00 1 437 867,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 113 028,00 116 893,00 58 364,00 87 543,00 154 524,00
Zysk (strata) brutto 108 129,00 104 777,00 87 149,00 62 480,00 155 296,00
Zysk (strata) netto 79 651,00 73 034,00 64 626,00 30 616,00 115 592,00
Aktywa razem 1 304 828,00 1 444 875,00 1 508 452,00 1 665 945,00 1 853 706,00
Kapitał własny 767 559,00 847 423,00 835 062,00 858 146,00 963 188,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 133,35 8 133,35 8 133,35 8 133,35 8 133,35
Wartość księgowa na jedną akcję 94,37 104,19 102,67 105,51 118,43
Zysk (strata) na jedną akcję 9,79 8,98 7,95 3,76 14,21
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
07.08.2018 2020 DM BOŚ S.A. 1 422 000 76 100 -
24.07.2018 2019 DM BOŚ S.A. 1 323 900 71 500 -
24.07.2018 2018 DM BOŚ S.A. 1 277 100 51 600 -
06.03.2017 2017 DM BOŚ S.A. 1 208 200 88 200 -
06.03.2017 2019 DM BOŚ S.A. 1 433 100 126 600 -
06.03.2017 2018 DM BOŚ S.A. 1 321 200 106 400 -
05.03.2017 2016 DM BOŚ S.A. 1 112 500 72 300 -
29.04.2015 2014 BESI 1 037 700 73 100 -
29.04.2015 2016 BESI 1 131 100 76 900 -
29.04.2015 2015 BESI 1 079 000 73 200 -