STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CMR (COMARCH)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 236 068,00 283 405,00 263 726,00 235 034,00 212 364,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 27 488,00 61 299,00 17 486,00 16 299,00 968,00
Zysk (strata) brutto 12 461,00 67 642,00 -3 749,00 17 391,00 30 722,00
Zysk (strata) netto 12 025,00 62 378,00 -5 507,00 15 913,00 28 567,00
Aktywa razem 1 286 461,00 1 324 334,00 1 334 900,00 1 342 832,00 1 342 634,00
Kapitał własny 793 344,00 853 202,00 834 190,00 848 171,00 865 004,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 133,35 8 133,35 8 133,35 8 133,35 8 133,35
Wartość księgowa na jedną akcję 97,54 104,90 102,56 104,28 106,35
Zysk (strata) na jedną akcję 1,48 7,67 -0,68 1,96 3,51
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 332 019,00 345 311,00 415 635,00 338 688,00 327 800,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 34 431,00 27 058,00 49 914,00 20 944,00 25 213,00
Zysk (strata) brutto 14 664,00 38 589,00 36 991,00 19 354,00 26 749,00
Zysk (strata) netto 10 540,00 18 162,00 29 199,00 8 923,00 20 224,00
Aktywa razem 1 579 760,00 1 533 492,00 1 665 945,00 1 762 376,00 1 729 072,00
Kapitał własny 834 395,00 850 534,00 858 146,00 866 224,00 871 941,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 133,35 8 133,35 8 133,35 8 133,35 8 133,35
Wartość księgowa na jedną akcję 102,59 104,57 105,51 106,50 107,21
Zysk (strata) na jedną akcję 1,30 2,23 3,59 1,10 2,49
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 724 825,00 749 556,00 749 213,00 755 517,00 966 100,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 72 508,00 83 377,00 78 834,00 40 533,00 89 389,00
Zysk (strata) brutto 53 735,00 66 719,00 56 546,00 44 244,00 57 075,00
Zysk (strata) netto 41 049,00 57 683,00 45 588,00 39 338,00 49 649,00
Aktywa razem 1 041 911,00 1 117 308,00 1 162 245,00 1 247 206,00 1 334 900,00
Kapitał własny 677 089,00 731 905,00 771 742,00 796 984,00 834 190,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 125,59 8 133,35 8 133,35 8 133,35 8 133,35
Wartość księgowa na jedną akcję 83,33 89,99 94,89 97,99 102,56
Zysk (strata) na jedną akcję 5,05 7,09 5,61 4,84 6,10
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 038 351,00 1 131 580,00 1 112 813,00 1 125 110,00 1 369 619,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 98 529,00 113 028,00 116 893,00 58 364,00 87 543,00
Zysk (strata) brutto 92 577,00 108 129,00 104 777,00 87 149,00 62 480,00
Zysk (strata) netto 67 894,00 79 651,00 73 034,00 64 626,00 30 616,00
Aktywa razem 1 216 555,00 1 304 828,00 1 444 875,00 1 508 452,00 1 665 945,00
Kapitał własny 688 308,00 767 559,00 847 423,00 835 062,00 858 146,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 125,59 8 133,35 8 133,35 8 133,35 8 133,35
Wartość księgowa na jedną akcję 84,71 94,37 104,19 102,67 105,51
Zysk (strata) na jedną akcję 8,36 9,79 8,98 7,95 3,76
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
07.08.2018 2020 DM BOŚ S.A. 1 422 000 76 100 -
24.07.2018 2019 DM BOŚ S.A. 1 323 900 71 500 -
24.07.2018 2018 DM BOŚ S.A. 1 277 100 51 600 -
06.03.2017 2017 DM BOŚ S.A. 1 208 200 88 200 -
06.03.2017 2019 DM BOŚ S.A. 1 433 100 126 600 -
06.03.2017 2018 DM BOŚ S.A. 1 321 200 106 400 -
05.03.2017 2016 DM BOŚ S.A. 1 112 500 72 300 -
29.04.2015 2014 BESI 1 037 700 73 100 -
29.04.2015 2016 BESI 1 131 100 76 900 -
29.04.2015 2015 BESI 1 079 000 73 200 -