STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GTN (GETIN)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'04 IVQ'04 IIQ'05 IIIQ'05 IVQ'05
Przychody z tytułu odsetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Przychody z tytułu prowizji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynik na działalności bankowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) brutto -862,00 -4 949,00 -449,00 556,00 0,00
Zysk (strata) netto -738,00 -4 316,00 -775,00 626,00 0,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 387 402,00 383 080,00 730 216,00 979 581,00 981 915,00
Liczba akcji 78 750,00 78 750,00 78 750,00 133 583,75 133 832,00
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 -0,06 -0,01 0,01 0,00
Wartość księgowa na jedną akcję 4,92 4,87 9,27 7,33 7,34
Współczynnik wypłacalności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody z tytułu odsetek 416 319,00 352 493,00 397 184,00 453 068,00 433 292,00
Przychody z tytułu prowizji 109 344,00 116 822,00 98 479,00 89 429,00 92 227,00
Wynik na działalności bankowej 278 815,00 161 488,00 264 614,00 334 558,00 320 595,00
Zysk (strata) brutto 26 434,00 -1 067 013,00 -36 992,00 25 254,00 56 110,00
Zysk (strata) netto 15 204,00 -803 999,00 -22 470,00 36 239,00 47 292,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 1 676 443,00 795 373,00 816 715,00 847 582,00 918 399,00
Liczba akcji 189 767,34 189 767,34 189 767,34 189 767,34 189 767,34
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 -4,24 -0,12 0,19 0,25
Wartość księgowa na jedną akcję 8,83 4,19 4,30 4,47 4,84
Współczynnik wypłacalności 0,00 3,96 3,32 4,09 4,40
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2001 2002 2003 2004 2005
Przychody z tytułu odsetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Przychody z tytułu prowizji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynik na działalności bankowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) brutto -10 554,00 -5 551,00 -6 725,00 -4 575,00 -569,00
Zysk (strata) netto -10 593,00 -5 538,00 -6 575,00 -3 608,00 920,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 16 243,00 10 705,00 58 130,00 383 080,00 981 915,00
Liczba akcji 4 000,00 4 000,00 17 500,00 78 750,00 133 832,00
Zysk (strata) na jedną akcję -2,65 -1,39 -0,38 -0,05 0,01
Wartość księgowa na jedną akcję 4,06 2,68 3,32 4,87 7,34
Współczynnik wypłacalności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody z tytułu odsetek 1 620 468,00 1 449 934,00 1 514 734,00 1 640 973,00 1 540 284,00
Przychody z tytułu prowizji 573 266,00 580 893,00 554 437,00 605 393,00 443 924,00
Wynik na działalności bankowej 1 275 271,00 1 131 059,00 1 275 382,00 1 439 643,00 848 669,00
Zysk (strata) brutto 309 307,00 69 620,00 452 731,00 421 602,00 -1 372 390,00
Zysk (strata) netto 173 918,00 126 834,00 253 331,00 183 594,00 -948 305,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 2 009 349,00 1 777 508,00 2 067 291,00 2 120 271,00 795 373,00
Liczba akcji 182 822,34 182 822,34 182 822,34 189 767,34 189 767,34
Zysk (strata) na jedną akcję 0,95 0,69 1,39 0,97 -5,00
Wartość księgowa na jedną akcję 10,99 9,72 11,31 11,17 4,19
Współczynnik wypłacalności 0,00 0,00 0,00 9,60 3,96
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
05.07.2014 2015 Espirito Santo Research 474 600 -
05.07.2014 2016 Espirito Santo Research 518 700 -
05.07.2014 2014 Espirito Santo Research 434 900 -
04.11.2013 2014 DM IDM SA 674 100 320 400 -
04.11.2013 2013 DM IDM SA 570 700 258 000 -
30.04.2013 2014 DM IDM SA 626 400 228 500 -
30.04.2013 2015 DM IDM SA 757 900 315 200 -
30.04.2013 2013 DM IDM SA 490 200 141 100 -
29.04.2013 2012 DM IDM SA 396 400 489 400 -
28.08.2012 2012 DM IDM SA 1 364 500 477 800 -