STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GTN (GETIN)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'04 IVQ'04 IIQ'05 IIIQ'05 IVQ'05
Przychody z tytułu odsetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Przychody z tytułu prowizji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynik na działalności bankowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) brutto -862,00 -4 949,00 -449,00 556,00 0,00
Zysk (strata) netto -738,00 -4 316,00 -775,00 626,00 0,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 387 402,00 383 080,00 730 216,00 979 581,00 981 915,00
Liczba akcji 78 750,00 78 750,00 78 750,00 133 583,75 133 832,00
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 -0,06 -0,01 0,01 0,00
Wartość księgowa na jedną akcję 4,92 4,87 9,27 7,33 7,34
Współczynnik wypłacalności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody z tytułu odsetek 355 934,00 453 068,00 433 292,00 412 789,00 336 984,00
Przychody z tytułu prowizji 83 561,00 89 429,00 92 227,00 85 749,00 68 698,00
Wynik na działalności bankowej 233 801,00 334 558,00 320 595,00 294 860,00 278 551,00
Zysk (strata) brutto -43 116,00 25 254,00 56 110,00 46 547,00 -182 398,00
Zysk (strata) netto -23 741,00 36 239,00 47 292,00 40 258,00 -200 599,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 816 715,00 847 582,00 918 399,00 886 427,00 805 368,00
Liczba akcji 189 767,34 189 767,34 189 767,34 189 767,34 189 767,34
Zysk (strata) na jedną akcję -0,13 0,19 0,25 0,21 -1,06
Wartość księgowa na jedną akcję 4,30 4,47 4,84 4,67 4,24
Współczynnik wypłacalności 3,32 4,09 4,40 4,06 4,12
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2001 2002 2003 2004 2005
Przychody z tytułu odsetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Przychody z tytułu prowizji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynik na działalności bankowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) brutto -10 554,00 -5 551,00 -6 725,00 -4 575,00 -569,00
Zysk (strata) netto -10 593,00 -5 538,00 -6 575,00 -3 608,00 920,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 16 243,00 10 705,00 58 130,00 383 080,00 981 915,00
Liczba akcji 4 000,00 4 000,00 17 500,00 78 750,00 133 832,00
Zysk (strata) na jedną akcję -2,65 -1,39 -0,38 -0,05 0,01
Wartość księgowa na jedną akcję 4,06 2,68 3,32 4,87 7,34
Współczynnik wypłacalności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody z tytułu odsetek 1 449 934,00 1 514 734,00 1 640 973,00 1 523 408,00 1 693 587,00
Przychody z tytułu prowizji 580 893,00 554 437,00 605 393,00 378 801,00 356 390,00
Wynik na działalności bankowej 1 131 059,00 1 275 382,00 1 439 643,00 806 152,00 1 204 339,00
Zysk (strata) brutto 69 620,00 452 731,00 421 602,00 -1 325 340,00 91 490,00
Zysk (strata) netto 126 834,00 253 331,00 183 594,00 -958 504,00 101 319,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 1 777 508,00 2 067 291,00 2 120 271,00 750 728,00 886 427,00
Liczba akcji 182 822,34 182 822,34 189 767,34 189 767,34 189 767,34
Zysk (strata) na jedną akcję 0,69 1,39 0,97 -5,05 0,53
Wartość księgowa na jedną akcję 9,72 11,31 11,17 3,96 4,67
Współczynnik wypłacalności 0,00 0,00 9,60 3,33 4,06
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
05.07.2014 2015 Espirito Santo Research 474 600 -
05.07.2014 2016 Espirito Santo Research 518 700 -
05.07.2014 2014 Espirito Santo Research 434 900 -
04.11.2013 2014 DM IDM SA 674 100 320 400 -
04.11.2013 2013 DM IDM SA 570 700 258 000 -
30.04.2013 2014 DM IDM SA 626 400 228 500 -
30.04.2013 2015 DM IDM SA 757 900 315 200 -
30.04.2013 2013 DM IDM SA 490 200 141 100 -
29.04.2013 2012 DM IDM SA 396 400 489 400 -
28.08.2012 2012 DM IDM SA 1 364 500 477 800 -