STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

EFK (EFEKT)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 6 831,00 4 767,00 4 414,00 6 436,00 7 953,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 051,00 983,00 750,00 2 185,00 710,00
Zysk (strata) brutto 2 988,00 385,00 757,00 2 192,00 712,00
Zysk (strata) netto 2 399,00 191,00 603,00 1 773,00 584,00
Aktywa razem 75 307,00 74 185,00 73 453,00 75 785,00 77 440,00
Kapitał własny 64 578,00 64 769,00 65 372,00 67 145,00 67 559,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 665,15 1 665,15 1 665,15 1 665,15 1 665,15
Wartość księgowa na jedną akcję 38,78 38,90 39,26 40,32 40,57
Zysk (strata) na jedną akcję 1,44 0,12 0,36 1,07 0,35
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 14 473,00 11 649,00 7 969,00 14 070,00 16 528,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 652,00 2 265,00 -429,00 4 389,00 2 014,00
Zysk (strata) brutto 5 049,00 978,00 -1 030,00 3 945,00 952,00
Zysk (strata) netto 4 069,00 643,00 -1 188,00 3 486,00 802,00
Aktywa razem 115 051,00 112 049,00 109 983,00 112 285,00 113 245,00
Kapitał własny 45 184,00 45 827,00 44 639,00 48 124,00 48 756,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 665,15 1 665,15 1 665,15 1 665,15 1 665,15
Wartość księgowa na jedną akcję 27,14 27,52 26,81 28,90 29,28
Zysk (strata) na jedną akcję 2,44 0,39 -0,71 2,09 0,48
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 19 683,00 20 058,00 20 105,00 20 357,00 21 863,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 417,00 6 351,00 6 675,00 5 916,00 7 200,00
Zysk (strata) brutto 6 177,00 6 271,00 6 638,00 5 814,00 6 520,00
Zysk (strata) netto 4 963,00 5 029,00 5 355,00 4 688,00 5 134,00
Aktywa razem 64 436,00 67 590,00 71 113,00 70 767,00 74 185,00
Kapitał własny 54 596,00 58 116,00 61 761,00 61 807,00 64 769,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 665,15 1 665,15 1 665,15 1 665,15 1 665,15
Wartość księgowa na jedną akcję 32,79 34,90 37,09 37,12 38,90
Zysk (strata) na jedną akcję 2,98 3,02 3,22 2,82 3,08
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 39 439,00 41 479,00 45 605,00 45 046,00 47 760,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 296,00 10 016,00 13 006,00 10 894,00 12 485,00
Zysk (strata) brutto 5 189,00 5 662,00 9 990,00 10 552,00 8 920,00
Zysk (strata) netto 4 138,00 4 500,00 8 579,00 8 755,00 7 090,00
Aktywa razem 108 814,00 109 938,00 112 776,00 110 836,00 112 049,00
Kapitał własny 26 935,00 29 926,00 36 795,00 40 909,00 45 827,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 665,15 1 665,15 1 665,15 1 665,15 1 665,15
Wartość księgowa na jedną akcję 16,18 17,97 22,10 24,57 27,52
Zysk (strata) na jedną akcję 2,49 2,70 5,15 5,26 4,26
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
01.06.2005 2005 BM BOŚ SA 54 350 3 040 -
23.03.2002 2002 BM BOŚ SA 47 100 340 EPS 0,21 ZŁ P/E= 33,70
23.03.2002 2001 BM BOŚ SA 45 100 300 EPS 0,15 ZŁ
30.10.2001 2001 zarząd 1 200 Zarząd spodziewa się uzyskać na koniec tego roku wyniki finansowe zbliżone do osiągniętych w zeszłym roku.
01.10.2001 2000 zarząd 34 300 1 200 -