STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ENP (ENAP)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 7 114,00 12 727,00 8 691,00 15 843,00 7 534,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 81,00 528,00 645,00 332,00 -413,00
Zysk (strata) brutto 76,00 483,00 596,00 287,00 -473,00
Zysk (strata) netto -321,00 681,00 292,00 441,00 -473,00
Aktywa razem 28 368,00 28 473,00 26 036,00 31 656,00 27 009,00
Kapitał własny 19 355,00 19 446,00 19 738,00 20 179,00 19 706,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 19 676,72 19 676,72 19 676,72 19 676,72 19 676,72
Wartość księgowa na jedną akcję 0,98 0,99 1,00 1,03 1,00
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 0,04 0,02 0,02 -0,02
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 38 264,00 41 511,00 32 941,00 45 108,00 44 375,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 618,00 1 436,00 1 431,00 2 030,00 1 586,00
Zysk (strata) brutto 1 531,00 1 345,00 1 396,00 1 817,00 1 442,00
Zysk (strata) netto 1 039,00 1 080,00 1 051,00 1 416,00 1 093,00
Aktywa razem 26 953,00 29 982,00 30 810,00 34 127,00 31 656,00
Kapitał własny 16 454,00 17 534,00 18 585,00 19 676,00 20 179,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 19 969,43 19 969,43 19 969,43 19 676,72 19 676,72
Wartość księgowa na jedną akcję 0,82 0,88 0,93 1,00 1,03
Zysk (strata) na jedną akcję 0,05 0,05 0,05 0,07 0,06
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
23.01.2003 2003 zarząd 40 000 500 zysk netto mniej niż 0,5 mln zł
26.11.2002 2002 zarząd 500 Zysk netto na pewno przekroczy poziom 0,5 mln ZŁ Stanie się tak m.in. dzięki sprzedaży budynku.
07.10.2002 2002 zarząd 40 000 500 Przychody beda poniżej 40 mln , poprawa wyników związana jest z poprawą rentowność redukcja kosztów stałych o 30 %
27.06.2002 2002 zarząd 40 000 Spólka planuje zamknięcie 2002 roku niewielkim zyskiem netto.Kontynuowana będzie restrukturyzacja.
27.03.2002 2002 zarząd 50 Andrzej Buczkowski przewiduje, że w tym roku spółka osiągnie po raz pierwszy od 5 lat dodatni wynik 50 - 100 tyś zł
27.03.2002 2001 zarząd 53 380 -6 000 -
05.01.1999 1999 zarząd 91 400 4 500 -
06.11.1998 1999 Staropolski DM 96 000 5 100 -
30.09.1998 1999 zarząd 98 870 4 921 -
30.09.1998 2000 zarząd 112 790 5 504 -