STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CNT


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 23 013,00 19 449,00 25 329,00 10 654,00 11 770,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 250,00 4 725,00 1 261,00 1 146,00 9 349,00
Zysk (strata) brutto 6 722,00 3 455,00 1 672,00 1 219,00 20 185,00
Zysk (strata) netto 6 190,00 2 180,00 -5 744,00 952,00 18 234,00
Aktywa razem 99 228,00 102 747,00 97 621,00 102 529,00 103 120,00
Kapitał własny 61 412,00 63 592,00 57 851,00 58 803,00 68 193,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 090,00 9 090,00 9 090,00 9 090,00 9 090,00
Wartość księgowa na jedną akcję 6,76 7,00 6,36 6,47 7,50
Zysk (strata) na jedną akcję 0,68 0,24 -0,63 0,11 2,01
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 273 862,00 402 720,00 475 332,00 332 378,00 244 116,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 355,00 -1 724,00 48 275,00 9 429,00 6 880,00
Zysk (strata) brutto 3 498,00 -1 487,00 48 502,00 9 517,00 7 174,00
Zysk (strata) netto 3 126,00 -492,00 21 019,00 5 158,00 6 310,00
Aktywa razem 294 364,00 318 293,00 213 751,00 240 650,00 211 158,00
Kapitał własny 63 443,00 62 952,00 83 965,00 87 570,00 86 868,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 090,00 9 090,00 9 090,00 9 090,00 9 090,00
Wartość księgowa na jedną akcję 6,98 6,93 9,24 9,63 9,56
Zysk (strata) na jedną akcję 0,34 -0,05 2,31 0,57 0,69
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 101 144,00 48 000,00 14 751,00 47 956,00 85 901,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 969,00 2 691,00 -413,00 8 145,00 14 900,00
Zysk (strata) brutto 6 030,00 3 224,00 321,00 8 768,00 15 600,00
Zysk (strata) netto 4 502,00 2 420,00 404,00 7 424,00 6 140,00
Aktywa razem 80 197,00 70 470,00 67 696,00 83 141,00 97 621,00
Kapitał własny 51 902,00 50 232,00 50 641,00 56 251,00 57 851,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 090,00 9 090,00 9 090,00 9 090,00 9 090,00
Wartość księgowa na jedną akcję 5,71 5,53 5,57 6,19 6,36
Zysk (strata) na jedną akcję 0,50 0,27 0,04 0,82 0,68
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 114 918,00 541 279,00 1 128 820,00 1 039 221,00 1 393 910,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 545,00 5 793,00 3 043,00 9 759,00 51 245,00
Zysk (strata) brutto 7 650,00 6 051,00 3 985,00 10 131,00 52 007,00
Zysk (strata) netto 5 979,00 4 152,00 2 819,00 8 359,00 25 694,00
Aktywa razem 91 518,00 85 945,00 129 333,00 216 263,00 213 751,00
Kapitał własny 53 379,00 53 441,00 56 265,00 62 811,00 83 965,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 090,00 9 090,00 9 090,00 9 090,00 9 090,00
Wartość księgowa na jedną akcję 5,87 5,88 6,19 6,91 9,24
Zysk (strata) na jedną akcję 0,66 0,46 0,31 0,92 2,83
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
31.03.1999 1999 zarząd 61 600 4 900 -
30.09.1998 1999 zarząd 69 000 5 100 -