STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CNT


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 10 654,00 11 770,00 8 288,00 11 807,00 706,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 146,00 9 349,00 1 644,00 2 919,00 81,00
Zysk (strata) brutto 1 219,00 20 185,00 2 034,00 3 300,00 129,00
Zysk (strata) netto 952,00 18 234,00 1 490,00 1 668,00 85,00
Aktywa razem 102 050,00 103 120,00 100 203,00 108 842,00 103 625,00
Kapitał własny 58 803,00 68 193,00 69 683,00 71 290,00 71 375,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 363 600,00 363 600,00 363 600,00 340 000,00 340 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,16 0,19 0,19 0,21 0,21
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,05 0,00 0,01 0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 332 378,00 244 116,00 239 142,00 292 827,00 43 993,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 429,00 6 880,00 3 599,00 20 195,00 1 981,00
Zysk (strata) brutto 9 517,00 7 174,00 3 777,00 20 458,00 2 091,00
Zysk (strata) netto 5 158,00 6 310,00 1 817,00 9 907,00 971,00
Aktywa razem 239 215,00 211 158,00 251 716,00 251 244,00 251 029,00
Kapitał własny 87 570,00 86 868,00 88 684,00 98 578,00 99 631,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 363 600,00 363 600,00 363 600,00 340 000,00 340 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,24 0,24 0,24 0,29 0,29
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 0,02 0,01 0,03 0,00
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 48 000,00 14 751,00 47 956,00 85 901,00 42 519,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 691,00 -413,00 8 145,00 14 900,00 15 058,00
Zysk (strata) brutto 3 224,00 321,00 8 768,00 15 600,00 26 738,00
Zysk (strata) netto 2 420,00 404,00 7 424,00 6 140,00 22 344,00
Aktywa razem 70 470,00 67 696,00 83 141,00 97 141,00 108 842,00
Kapitał własny 50 232,00 50 641,00 56 251,00 57 851,00 71 290,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 363 600,00 363 600,00 363 600,00 363 600,00 340 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,14 0,14 0,16 0,16 0,21
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 0,00 0,02 0,02 0,07
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 541 279,00 1 128 820,00 1 039 221,00 1 393 910,00 1 108 463,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 793,00 3 043,00 9 759,00 51 245,00 40 103,00
Zysk (strata) brutto 6 051,00 3 985,00 10 131,00 52 007,00 40 926,00
Zysk (strata) netto 4 152,00 2 819,00 8 359,00 25 694,00 23 193,00
Aktywa razem 85 945,00 129 333,00 216 263,00 212 799,00 251 244,00
Kapitał własny 53 441,00 56 265,00 62 811,00 83 965,00 98 578,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 363 600,00 363 600,00 363 600,00 363 600,00 340 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,15 0,16 0,17 0,23 0,29
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 0,01 0,02 0,07 0,07
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
31.03.1999 1999 zarząd 61 600 4 900 -
30.09.1998 1999 zarząd 69 000 5 100 -