STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'07 IVQ'07 IQ'08 IIQ'08 IIIQ'08
Aktywa razem 8 294,00 8 142,00 7 989,00 7 902,00 7 853,00
Zysk (strata) brutto -271,00 -336,00 -106,00 -111,00 -45,00
Zysk (strata) netto -271,00 -336,00 -106,00 -111,00 -45,00
Liczba akcji 0,00 7 935,16 7 935,16 7 935,16 7 935,16
Wartość aktywów na jedną akcję 0,29 1,01 1,00 0,98 0,98
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 -0,04 -0,01 -0,03 -0,03
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2004 2005 2006 2006 2007
Aktywa razem 198 589,00 16 409,00 8 979,00 8 421,00 8 142,00
Zysk (strata) brutto 80 740,00 16 785,00 12 623,00 -143,00 -282,00
Zysk (strata) netto 82 281,00 16 785,00 12 623,00 -143,00 -282,00
Liczba akcji 15 028,06 11 271,05 11 271,05 11 271,05 7 935,16
Wartość aktywów na jedną akcję 13,02 0,37 0,27 0,28 0,28
Zysk (strata) na jedną akcję 5,48 0,37 0,39 -0,01 -0,01
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
12.06.2014 2013 DM mBank 991 400 600 -
12.06.2014 2014 DM mBank 997 500 24 000 -
12.06.2014 2016 DM mBank 1 242 900 54 100 -
12.06.2014 2015 DM mBank 1 150 900 38 400 -
16.11.2012 2014 DI BRE Bank S.A. 1 311 600 100 900 -
16.11.2012 2013 DI BRE Bank S.A. 1 209 700 79 300 -
16.11.2012 2012 DI BRE Bank S.A. 1 134 600 41 800 -
01.11.2012 2010 DI BRE Bank S.A. 670 600 14 700 -
01.11.2012 2011 DI BRE Bank S.A. 1 156 000 118 300 -
30.05.1999 1999 zarząd 2 100 -