STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ALC (ALCHEMIA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 233 347,00 224 176,00 225 248,00 211 605,00 224 987,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 307,00 7 393,00 9 080,00 4 631,00 482,00
Zysk (strata) brutto 6 857,00 2 335,00 2 539,00 3 023,00 -783,00
Zysk (strata) netto 6 138,00 4 100,00 3 684,00 1 496,00 -856,00
Aktywa razem 817 609,00 796 089,00 801 880,00 775 471,00 795 140,00
Kapitał własny 565 375,00 569 397,00 572 582,00 535 332,00 539 737,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 173 450,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,83 2,85 2,86 2,68 3,11
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 0,02 0,02 0,01 -0,01
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 292 484,00 293 698,00 290 655,00 254 931,00 273 613,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 581,00 22 915,00 18 866,00 8 140,00 4 413,00
Zysk (strata) brutto 14 974,00 14 637,00 12 658,00 5 939,00 2 896,00
Zysk (strata) netto 12 236,00 13 810,00 12 011,00 3 648,00 2 173,00
Aktywa razem 940 278,00 905 150,00 909 730,00 900 937,00 946 238,00
Kapitał własny 541 783,00 555 515,00 565 464,00 536 513,00 538 806,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 173 450,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,71 2,78 2,83 2,68 3,11
Zysk (strata) na jedną akcję 0,06 0,07 0,06 0,02 0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 776 477,00 625 484,00 581 760,00 726 834,00 894 376,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 321,00 -20 524,00 -10 324,00 5 179,00 28 411,00
Zysk (strata) brutto 17 197,00 -9 322,00 -3 121,00 12 964,00 14 754,00
Zysk (strata) netto 17 804,00 -8 295,00 -5 308,00 12 235,00 15 418,00
Aktywa razem 849 221,00 780 423,00 764 294,00 774 529,00 775 471,00
Kapitał własny 648 073,00 604 729,00 571 423,00 559 252,00 535 332,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,24 3,02 2,86 2,80 2,68
Zysk (strata) na jedną akcję 0,09 -0,04 -0,03 0,06 0,08
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 987 533,00 841 918,00 750 731,00 957 594,00 1 131 768,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 762,00 -32 384,00 -2 400,00 14 239,00 63 937,00
Zysk (strata) brutto 18 137,00 -35 478,00 4 839,00 9 730,00 46 643,00
Zysk (strata) netto 15 348,00 -32 942,00 -220,00 7 415,00 40 140,00
Aktywa razem 944 798,00 818 962,00 815 932,00 862 299,00 900 937,00
Kapitał własny 642 762,00 574 771,00 546 553,00 529 562,00 536 513,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,21 2,87 2,73 2,65 2,68
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 -0,17 -0,00 0,04 0,20
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
12.06.2014 2013 DM mBank 991 400 600 -
12.06.2014 2014 DM mBank 997 500 24 000 -
12.06.2014 2016 DM mBank 1 242 900 54 100 -
12.06.2014 2015 DM mBank 1 150 900 38 400 -
16.11.2012 2014 DI BRE Bank S.A. 1 311 600 100 900 -
16.11.2012 2013 DI BRE Bank S.A. 1 209 700 79 300 -
16.11.2012 2012 DI BRE Bank S.A. 1 134 600 41 800 -
01.11.2012 2010 DI BRE Bank S.A. 670 600 14 700 -
01.11.2012 2011 DI BRE Bank S.A. 1 156 000 118 300 -
30.05.1999 1999 zarząd 2 100 -