STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GCN (GROCLIN)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 27 611,00 30 066,00 33 607,00 35 133,00 16 370,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 563,00 -11 355,00 1 037,00 308,00 474,00
Zysk (strata) brutto -1 726,00 28 079,00 873,00 1 048,00 -2 270,00
Zysk (strata) netto 2 558,00 -15 116,00 -194,00 1 341,00 -2 161,00
Aktywa razem 226 108,00 170 990,00 155 200,00 153 975,00 142 180,00
Kapitał własny 42 808,00 27 696,00 27 502,00 28 843,00 26 683,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 577,87 11 577,87 11 577,87 11 577,87 11 577,87
Wartość księgowa na jedną akcję 3,70 2,39 2,38 2,49 2,31
Zysk (strata) na jedną akcję 0,22 -1,31 -0,02 0,12 -0,19
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 33 994,00 33 515,00 40 982,00 40 651,00 21 557,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 823,00 -7 351,00 395,00 235,00 -1 941,00
Zysk (strata) brutto 4 039,00 14 006,00 223,00 123,00 -1 974,00
Zysk (strata) netto 8 021,00 -34 058,00 -734,00 778,00 -2 663,00
Aktywa razem 179 052,00 90 203,00 76 084,00 74 630,00 62 285,00
Kapitał własny 37 502,00 33 915,00 33 935,00 34 902,00 35 506,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 577,87 11 577,87 11 577,87 11 577,87 11 577,87
Wartość księgowa na jedną akcję 3,24 2,93 2,93 3,02 3,07
Zysk (strata) na jedną akcję 0,69 -2,94 -0,06 0,07 -0,23
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 205 333,00 191 899,00 224 224,00 194 840,00 143 654,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -10 986,00 -16 390,00 14 022,00 -8 242,00 -13 501,00
Zysk (strata) brutto -104 004,00 -48 203,00 7 669,00 -35 287,00 23 032,00
Zysk (strata) netto -162 854,00 -46 892,00 3 851,00 -70 757,00 -18 754,00
Aktywa razem 336 080,00 284 171,00 314 300,00 248 530,00 170 990,00
Kapitał własny 171 039,00 123 276,00 119 481,00 46 446,00 27 696,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 577,87 11 577,87 11 577,87 11 577,87 11 577,87
Wartość księgowa na jedną akcję 14,77 10,65 10,32 4,01 2,39
Zysk (strata) na jedną akcję -14,07 -4,05 0,33 -6,11 -1,62
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 206 928,00 215 012,00 260 752,00 222 675,00 174 077,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 093,00 -41 309,00 7 631,00 -51 904,00 2 477,00
Zysk (strata) brutto 607,00 -48 288,00 4 413,00 -50 877,00 21 574,00
Zysk (strata) netto -18 773,00 43 643,00 1 364,00 -83 979,00 -25 614,00
Aktywa razem 417 344,00 278 162,00 295 860,00 206 425,00 90 203,00
Kapitał własny 124 639,00 157 259,00 127 133,00 28 330,00 33 915,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 577,87 11 577,87 11 577,87 11 577,87 11 577,87
Wartość księgowa na jedną akcję 10,77 13,58 10,98 2,45 2,93
Zysk (strata) na jedną akcję -1,62 3,77 0,12 -7,25 -2,21
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
04.07.2006 2007 CDM Pekao S.A. 541 700 17 700 -
04.07.2006 2006 CDM Pekao S.A. 489 700 12 500 -
01.06.2005 2005 BM BOŚ SA 564 800 39 910 -
16.05.2005 2006 DM Millennium 639 800 57 200 -
16.05.2005 2005 DM Millennium 557 800 39 500 -
01.02.2005 2006 DM BZ WBK 669 400 48 800 -
01.02.2005 2004 DM BZ WBK 512 600 43 600 -
01.02.2005 2005 DM BZ WBK 578 200 46 900 -
30.09.2004 2005 DM Millennium 658 800 39 900 -
30.09.2004 2004 DM Millennium 541 600 39 200 -