STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

HDR (HYDROTOR)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 18 734,00 19 024,00 18 941,00 15 726,00 17 855,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 079,00 1 339,00 1 388,00 287,00 1 528,00
Zysk (strata) brutto 1 311,00 3 938,00 1 463,00 463,00 1 493,00
Zysk (strata) netto 1 086,00 3 589,00 1 222,00 299,00 1 283,00
Aktywa razem 108 066,00 108 882,00 105 287,00 105 041,00 112 161,00
Kapitał własny 80 365,00 79 057,00 80 279,00 80 350,00 81 633,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 398,30 2 398,30 2 398,30 2 398,30 2 398,30
Wartość księgowa na jedną akcję 33,51 32,96 33,47 33,50 34,04
Zysk (strata) na jedną akcję 0,45 1,50 0,51 0,13 0,54
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 28 840,00 29 669,00 30 088,00 25 356,00 30 398,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 020,00 2 669,00 2 464,00 798,00 2 951,00
Zysk (strata) brutto 3 002,00 2 663,00 2 467,00 739,00 2 879,00
Zysk (strata) netto 2 405,00 2 032,00 1 932,00 591,00 2 377,00
Aktywa razem 129 483,00 130 562,00 128 240,00 126 020,00 134 954,00
Kapitał własny 91 029,00 88 269,00 90 203,00 90 560,00 92 942,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 398,30 2 398,30 2 398,30 2 398,30 2 398,30
Wartość księgowa na jedną akcję 37,96 36,81 37,61 37,76 38,75
Zysk (strata) na jedną akcję 1,00 0,85 0,81 0,25 0,99
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 59 096,00 61 621,00 61 765,00 67 217,00 72 425,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 670,00 5 588,00 4 725,00 3 854,00 3 823,00
Zysk (strata) brutto 6 969,00 8 295,00 7 529,00 6 959,00 6 906,00
Zysk (strata) netto 6 171,00 7 387,00 6 642,00 6 229,00 5 968,00
Aktywa razem 92 207,00 99 482,00 101 863,00 102 740,00 105 041,00
Kapitał własny 68 888,00 71 479,00 73 324,00 74 756,00 80 350,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 398,30 2 398,30 2 398,30 2 398,30 2 398,30
Wartość księgowa na jedną akcję 28,72 29,80 30,57 31,17 33,50
Zysk (strata) na jedną akcję 2,57 3,08 2,77 2,60 2,49
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 88 946,00 89 978,00 88 813,00 98 789,00 113 953,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 139,00 9 853,00 9 185,00 10 395,00 8 682,00
Zysk (strata) brutto 8 793,00 9 712,00 8 929,00 9 318,00 8 602,00
Zysk (strata) netto 7 105,00 7 995,00 7 179,00 7 491,00 6 728,00
Aktywa razem 110 931,00 119 589,00 123 258,00 127 682,00 126 020,00
Kapitał własny 80 314,00 83 492,00 85 886,00 88 634,00 90 560,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 398,30 2 398,30 2 398,30 2 398,30 2 398,30
Wartość księgowa na jedną akcję 33,49 34,81 35,81 36,96 37,76
Zysk (strata) na jedną akcję 2,96 3,33 2,99 3,12 2,81
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
29.12.2006 2008 DM Millennium 84 300 8 700 -
29.12.2006 2009 DM Millennium 87 900 9 100 -
29.12.2006 2006 DM Millennium 74 400 8 100 -
29.12.2006 2007 DM Millennium 79 800 8 100 -
17.11.2004 2004 DI BRE Bank S.A. 4 700 -
17.11.2004 2005 DI BRE Bank S.A. 6 700 -
28.08.2000 2001 Staropolski DM 25 200 2 100 -
28.08.2000 2000 Staropolski DM 23 400 1 800 -