STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

HDR (HYDROTOR)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 17 855,00 17 347,00 18 742,00 12 590,00 16 920,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 528,00 908,00 730,00 -860,00 920,00
Zysk (strata) brutto 1 493,00 4 441,00 -369,00 708,00 -1 639,00
Zysk (strata) netto 1 283,00 4 133,00 -208,00 545,00 -1 569,00
Aktywa razem 112 161,00 114 591,00 113 149,00 110 272,00 109 301,00
Kapitał własny 81 633,00 80 730,00 80 521,00 81 066,00 79 498,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 398,30 2 398,30 2 398,30 2 398,30 2 398,30
Wartość księgowa na jedną akcję 34,04 33,66 33,57 33,80 33,15
Zysk (strata) na jedną akcję 0,54 1,72 -0,09 0,23 -0,65
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 30 398,00 29 374,00 29 240,00 20 646,00 28 285,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 951,00 2 565,00 2 452,00 161,00 2 462,00
Zysk (strata) brutto 2 879,00 3 070,00 1 362,00 1 649,00 -6,00
Zysk (strata) netto 2 377,00 2 426,00 1 198,00 1 324,00 -251,00
Aktywa razem 134 954,00 136 172,00 136 825,00 133 359,00 134 235,00
Kapitał własny 92 942,00 90 324,00 91 526,00 92 812,00 92 565,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 398,30 2 398,30 2 398,30 2 398,30 2 398,30
Wartość księgowa na jedną akcję 38,75 37,66 38,16 38,70 38,60
Zysk (strata) na jedną akcję 0,99 1,01 0,50 0,55 -0,11
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 61 621,00 61 765,00 67 217,00 72 425,00 66 534,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 588,00 4 725,00 3 854,00 3 823,00 2 306,00
Zysk (strata) brutto 8 295,00 7 529,00 6 959,00 6 906,00 6 273,00
Zysk (strata) netto 7 387,00 6 642,00 6 229,00 5 968,00 5 753,00
Aktywa razem 99 482,00 101 863,00 102 740,00 105 041,00 110 272,00
Kapitał własny 71 479,00 73 324,00 74 756,00 80 350,00 81 066,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 398,30 2 398,30 2 398,30 2 398,30 2 398,30
Wartość księgowa na jedną akcję 29,80 30,57 31,17 33,50 33,80
Zysk (strata) na jedną akcję 3,08 2,77 2,60 2,49 2,40
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 89 978,00 88 813,00 98 789,00 113 953,00 109 659,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 853,00 9 185,00 10 395,00 8 682,00 8 109,00
Zysk (strata) brutto 9 712,00 8 929,00 9 318,00 8 602,00 8 928,00
Zysk (strata) netto 7 995,00 7 179,00 7 491,00 6 728,00 7 288,00
Aktywa razem 119 589,00 123 258,00 127 682,00 126 020,00 133 359,00
Kapitał własny 83 492,00 85 886,00 88 634,00 90 560,00 92 812,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 398,30 2 398,30 2 398,30 2 398,30 2 398,30
Wartość księgowa na jedną akcję 34,81 35,81 36,96 37,76 38,70
Zysk (strata) na jedną akcję 3,33 2,99 3,12 2,81 3,04
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
29.12.2006 2008 DM Millennium 84 300 8 700 -
29.12.2006 2009 DM Millennium 87 900 9 100 -
29.12.2006 2006 DM Millennium 74 400 8 100 -
29.12.2006 2007 DM Millennium 79 800 8 100 -
17.11.2004 2004 DI BRE Bank S.A. 4 700 -
17.11.2004 2005 DI BRE Bank S.A. 6 700 -
28.08.2000 2001 Staropolski DM 25 200 2 100 -
28.08.2000 2000 Staropolski DM 23 400 1 800 -