STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

INK (INSTALKRK)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 34 226,00 55 806,00 103 976,00 85 266,00 62 822,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -317,00 2 626,00 13 357,00 10 362,00 6 609,00
Zysk (strata) brutto -208,00 3 475,00 12 700,00 13 364,00 7 576,00
Zysk (strata) netto -231,00 2 731,00 8 893,00 11 459,00 5 876,00
Aktywa razem 332 206,00 372 143,00 335 576,00 324 132,00 324 861,00
Kapitał własny 226 869,00 217 138,00 227 242,00 235 322,00 241 272,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 285,50 7 285,50 7 285,50 7 285,50 7 285,50
Wartość księgowa na jedną akcję 31,14 29,80 31,19 32,30 33,12
Zysk (strata) na jedną akcję -0,03 0,38 1,22 1,57 0,81
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 76 140,00 97 606,00 144 401,00 123 396,00 101 624,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 311,00 4 645,00 15 279,00 12 017,00 7 260,00
Zysk (strata) brutto 1 328,00 4 590,00 15 697,00 11 482,00 7 984,00
Zysk (strata) netto 676,00 3 194,00 11 114,00 8 965,00 6 122,00
Aktywa razem 415 334,00 462 154,00 416 967,00 409 564,00 415 671,00
Kapitał własny 250 414,00 241 140,00 252 381,00 261 280,00 267 572,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 285,50 7 285,50 7 285,50 7 285,50 7 285,50
Wartość księgowa na jedną akcję 34,37 33,10 34,64 35,86 36,73
Zysk (strata) na jedną akcję 0,09 0,44 1,53 1,23 0,84
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 332 589,00 196 584,00 250 621,00 297 791,00 279 274,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 823,00 7 884,00 23 229,00 31 577,00 26 027,00
Zysk (strata) brutto 4 120,00 8 315,00 22 599,00 34 085,00 27 099,00
Zysk (strata) netto 3 995,00 6 764,00 17 322,00 27 444,00 20 620,00
Aktywa razem 254 129,00 264 066,00 313 416,00 294 164,00 324 132,00
Kapitał własny 181 990,00 187 026,00 202 122,00 227 098,00 235 322,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 285,50 7 285,50 7 285,50 7 285,50 7 285,50
Wartość księgowa na jedną akcję 24,98 25,67 27,74 31,17 32,30
Zysk (strata) na jedną akcję 0,55 0,93 2,38 3,77 2,83
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 491 084,00 357 853,00 408 365,00 486 553,00 441 544,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 083,00 13 928,00 15 860,00 38 629,00 33 252,00
Zysk (strata) brutto 11 034,00 13 832,00 13 989,00 40 274,00 33 096,00
Zysk (strata) netto 8 403,00 9 472,00 12 138,00 31 160,00 23 949,00
Aktywa razem 329 307,00 359 433,00 394 376,00 395 939,00 409 564,00
Kapitał własny 204 393,00 211 678,00 221 344,00 249 735,00 261 280,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 285,50 7 285,50 7 285,50 7 285,50 7 285,50
Wartość księgowa na jedną akcję 28,06 29,06 30,38 34,28 35,86
Zysk (strata) na jedną akcję 1,15 1,30 1,67 4,28 3,29
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
15.05.2017 2019 DM BDM S.A. 370 800 14 400 *zysk dotyczy jednostki dominującej
15.05.2017 2017 DM BDM S.A. 366 100 12 000 *zysk dotyczy jednostki dominującej
15.05.2017 2018 DM BDM S.A. 367 500 14 000 *zysk dotyczy jednostki dominującej
01.05.2017 2014 DM BDM S.A. 566 000 9 800 -
01.05.2017 2016 DM BDM S.A. 357 900 9 500 *zysk dotyczy jednostki dominującej
01.05.2017 2015 DM BDM S.A. 491 100 8 400 -
21.02.2001 2000 zarząd 137 600 5 760 -
21.02.2001 2001 zarząd 6 160 W tym roku zysk netto będzie wyższy co najmniej o wskaźnik inflacji od ubiegłorocznego (5,76 mln zł)
30.10.1999 1999 zarząd 7 200 -
21.10.1999 1999 zarząd 120 000 6 200 -