STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

INK (INSTALKRK)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 57 519,00 74 448,00 34 226,00 55 806,00 103 976,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 764,00 7 816,00 -317,00 2 626,00 13 357,00
Zysk (strata) brutto 1 843,00 12 473,00 -208,00 3 475,00 12 700,00
Zysk (strata) netto 1 672,00 10 580,00 -231,00 2 731,00 8 893,00
Aktywa razem 294 164,00 294 164,00 332 206,00 372 143,00 335 576,00
Kapitał własny 227 098,00 227 098,00 226 869,00 217 138,00 227 242,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 285,50 7 285,50 7 285,50 7 285,50 7 285,50
Wartość księgowa na jedną akcję 31,17 31,17 31,14 29,80 31,19
Zysk (strata) na jedną akcję 0,23 1,45 -0,03 0,38 1,22
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 102 835,00 132 299,00 76 140,00 97 606,00 144 401,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 172,00 10 453,00 1 311,00 4 645,00 15 279,00
Zysk (strata) brutto 4 105,00 10 513,00 1 328,00 4 590,00 15 697,00
Zysk (strata) netto 2 475,00 8 128,00 676,00 3 194,00 11 114,00
Aktywa razem 395 939,00 395 939,00 415 334,00 462 154,00 416 967,00
Kapitał własny 249 735,00 249 735,00 250 414,00 241 140,00 252 381,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 285,50 7 285,50 7 285,50 7 285,50 7 285,50
Wartość księgowa na jedną akcję 34,28 34,28 34,37 33,10 34,64
Zysk (strata) na jedną akcję 0,34 1,12 0,09 0,44 1,53
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 413 345,00 332 589,00 196 584,00 250 621,00 297 791,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 416,00 3 823,00 7 884,00 23 229,00 31 577,00
Zysk (strata) brutto 9 270,00 4 120,00 8 315,00 22 599,00 34 085,00
Zysk (strata) netto 5 883,00 3 995,00 6 764,00 17 322,00 27 444,00
Aktywa razem 330 988,00 254 129,00 264 066,00 313 416,00 294 164,00
Kapitał własny 177 971,00 181 990,00 187 026,00 202 122,00 227 098,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 285,50 7 285,50 7 285,50 7 285,50 7 285,50
Wartość księgowa na jedną akcję 24,43 24,98 25,67 27,74 31,17
Zysk (strata) na jedną akcję 0,81 0,55 0,93 2,38 3,77
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 566 004,00 491 084,00 357 853,00 408 365,00 486 553,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 985,00 11 083,00 13 928,00 15 860,00 38 629,00
Zysk (strata) brutto 15 508,00 11 034,00 13 832,00 13 989,00 40 274,00
Zysk (strata) netto 9 783,00 8 403,00 9 472,00 12 138,00 31 160,00
Aktywa razem 400 492,00 329 307,00 359 433,00 394 376,00 395 939,00
Kapitał własny 196 394,00 204 393,00 211 678,00 221 344,00 249 735,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 285,50 7 285,50 7 285,50 7 285,50 7 285,50
Wartość księgowa na jedną akcję 26,96 28,06 29,06 30,38 34,28
Zysk (strata) na jedną akcję 1,34 1,15 1,30 1,67 4,28
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
15.05.2017 2019 DM BDM S.A. 370 800 14 400 *zysk dotyczy jednostki dominującej
15.05.2017 2017 DM BDM S.A. 366 100 12 000 *zysk dotyczy jednostki dominującej
15.05.2017 2018 DM BDM S.A. 367 500 14 000 *zysk dotyczy jednostki dominującej
01.05.2017 2014 DM BDM S.A. 566 000 9 800 -
01.05.2017 2016 DM BDM S.A. 357 900 9 500 *zysk dotyczy jednostki dominującej
01.05.2017 2015 DM BDM S.A. 491 100 8 400 -
21.02.2001 2000 zarząd 137 600 5 760 -
21.02.2001 2001 zarząd 6 160 W tym roku zysk netto będzie wyższy co najmniej o wskaźnik inflacji od ubiegłorocznego (5,76 mln zł)
30.10.1999 1999 zarząd 7 200 -
21.10.1999 1999 zarząd 120 000 6 200 -