STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KMP (KOMPAP)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 912,00 825,00 819,00 1 229,00 1 151,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 162,00 -4,00 88,00 77,00 -28,00
Zysk (strata) brutto 2 626,00 102,00 -120,00 36,00 55,00
Zysk (strata) netto 2 637,00 77,00 -148,00 27,00 64,00
Aktywa razem 32 798,00 31 001,00 30 692,00 30 901,00 31 003,00
Kapitał własny 24 276,00 24 353,00 24 205,00 24 233,00 24 296,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 680,50 4 680,50 4 680,50 4 680,50 4 680,50
Wartość księgowa na jedną akcję 5,19 5,20 5,17 5,18 5,19
Zysk (strata) na jedną akcję 0,56 0,02 -0,03 0,01 0,01
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 23 971,00 22 026,00 23 321,00 20 859,00 21 537,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 412,00 69,00 -2 986,00 1 447,00 1 150,00
Zysk (strata) brutto -733,00 300,00 -3 347,00 1 210,00 1 128,00
Zysk (strata) netto -568,00 478,00 -3 781,00 1 085,00 441,00
Aktywa razem 132 151,00 128 824,00 120 851,00 120 812,00 119 170,00
Kapitał własny 63 445,00 63 923,00 60 291,00 61 376,00 61 960,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 680,50 4 680,50 4 680,50 4 680,50 4 680,50
Wartość księgowa na jedną akcję 13,56 13,66 12,88 13,11 13,24
Zysk (strata) na jedną akcję -0,12 0,10 -0,81 0,23 0,09
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 5 997,00 5 964,00 6 169,00 4 090,00 3 522,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 75,00 717,00 503,00 -200,00 276,00
Zysk (strata) brutto -1 821,00 -398,00 1 937,00 1,00 2 727,00
Zysk (strata) netto -1 503,00 -32,00 1 267,00 -52,00 2 659,00
Aktywa razem 36 088,00 34 835,00 27 039,00 32 665,00 30 692,00
Kapitał własny 21 269,00 21 237,00 21 568,00 21 546,00 24 205,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 680,50 4 680,50 4 680,50 4 680,50 4 680,50
Wartość księgowa na jedną akcję 4,54 4,54 4,61 4,60 5,17
Zysk (strata) na jedną akcję -0,32 -0,01 0,27 -0,01 0,57
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 56 259,00 62 547,00 65 112,00 65 921,00 91 193,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 165,00 6 910,00 5 171,00 3 597,00 -1 139,00
Zysk (strata) brutto 2 435,00 5 364,00 4 098,00 12 792,00 -2 830,00
Zysk (strata) netto 1 878,00 4 681,00 2 663,00 11 828,00 -3 162,00
Aktywa razem 85 175,00 87 218,00 96 212,00 130 781,00 120 851,00
Kapitał własny 46 735,00 50 692,00 51 734,00 63 292,00 60 291,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 680,50 4 680,50 4 680,50 4 680,50 4 680,50
Wartość księgowa na jedną akcję 9,99 10,83 11,05 13,52 12,88
Zysk (strata) na jedną akcję 0,40 1,00 0,57 2,53 -0,68
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
30.10.2001 2001 DM AmerBrokers S.A. 46 500 500 EPS 0,21ZŁ P/E= 40,7
30.10.2001 2000 DM AmerBrokers S.A. 53 749 -1 889 EPS (-) 0,81ZŁ
11.06.2001 2002 Beskidzki Dom Maklerski 81 347 2 460 EPS 1,05 ZŁ
11.06.2001 2001 Beskidzki Dom Maklerski 71 754 2 977 EPS 1,27 ZŁ
29.02.1996 1999 zarząd 59 885 5 804 -