STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LBW (LUBAWA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 15 545,00 9 225,00 2 794,00 24 589,00 2 413,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 374,00 -282,00 -2 887,00 2 049,00 -3 566,00
Zysk (strata) brutto 1 352,00 4 757,00 -2 756,00 1 806,00 -3 252,00
Zysk (strata) netto 1 091,00 3 804,00 -2 284,00 1 299,00 -2 593,00
Aktywa razem 207 043,00 211 739,00 212 351,00 211 926,00 209 716,00
Kapitał własny 171 547,00 175 546,00 173 214,00 174 178,00 171 594,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 109 270,00 109 270,00 109 270,00 109 270,00 150 270,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,57 1,61 1,59 1,59 1,14
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 0,04 -0,02 0,01 -0,02
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 69 987,00 71 826,00 40 115,00 76 195,00 78 908,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 826,00 9 298,00 862,00 6 862,00 16 292,00
Zysk (strata) brutto 5 137,00 14 055,00 138,00 6 176,00 15 071,00
Zysk (strata) netto 3 873,00 11 712,00 201,00 4 856,00 12 317,00
Aktywa razem 406 249,00 411 655,00 395 794,00 423 916,00 437 190,00
Kapitał własny 219 402,00 233 940,00 233 943,00 238 732,00 250 665,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 109 270,00 109 270,00 109 270,00 109 270,00 150 270,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,01 2,14 2,14 2,19 1,67
Zysk (strata) na jedną akcję 0,04 0,11 0,00 0,04 0,08
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 52 280,00 65 609,00 44 351,00 52 763,00 52 153,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 881,00 4 952,00 -3 612,00 2 235,00 254,00
Zysk (strata) brutto 3 891,00 4 730,00 -3 865,00 2 147,00 5 159,00
Zysk (strata) netto 2 958,00 3 501,00 -3 030,00 1 421,00 3 910,00
Aktywa razem 192 126,00 199 421,00 199 431,00 213 225,00 211 926,00
Kapitał własny 169 271,00 173 349,00 169 299,00 170 570,00 174 178,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 109 270,00 109 270,00 109 270,00 109 270,00 109 270,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,55 1,59 1,55 1,56 1,59
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 0,03 -0,03 0,01 0,04
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 240 250,00 273 977,00 230 801,00 239 551,00 258 123,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 288,00 19 070,00 5 577,00 13 138,00 22 848,00
Zysk (strata) brutto 3 956,00 15 219,00 4 372,00 8 598,00 25 506,00
Zysk (strata) netto 3 108,00 12 128,00 2 915,00 7 591,00 20 642,00
Aktywa razem 357 410,00 360 911,00 381 565,00 396 875,00 423 916,00
Kapitał własny 196 147,00 208 912,00 210 679,00 216 264,00 238 732,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 109 270,00 109 270,00 109 270,00 109 270,00 109 270,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,80 1,91 1,93 1,98 2,19
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 0,11 0,03 0,06 0,19
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
24.08.2004 2006 BM BGŻ S.A. 32 700 3 800 -
24.08.2004 2004 BM BGŻ S.A. 28 000 3 100 -
24.08.2004 2005 BM BGŻ S.A. 30 200 3 500 -