STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LBW (LUBAWA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 6 555,00 35 450,00 15 545,00 9 225,00 2 794,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 323,00 9 004,00 1 374,00 -282,00 -2 887,00
Zysk (strata) brutto -2 379,00 8 906,00 1 352,00 4 757,00 -2 756,00
Zysk (strata) netto -1 972,00 7 241,00 1 091,00 3 804,00 -2 284,00
Aktywa razem 213 282,00 213 225,00 207 043,00 211 739,00 212 351,00
Kapitał własny 163 313,00 170 570,00 171 547,00 175 546,00 173 214,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 109 270,00 109 270,00 109 270,00 109 270,00 109 270,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,50 1,56 1,57 1,61 1,59
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 0,07 0,01 0,04 -0,02
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 41 660,00 67 169,00 69 987,00 71 826,00 40 115,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 349,00 6 831,00 5 826,00 9 298,00 862,00
Zysk (strata) brutto -4 074,00 5 789,00 5 137,00 14 055,00 138,00
Zysk (strata) netto -3 668,00 4 705,00 3 873,00 11 712,00 201,00
Aktywa razem 393 398,00 396 875,00 406 249,00 411 655,00 395 794,00
Kapitał własny 212 339,00 216 264,00 219 402,00 233 940,00 233 943,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 109 270,00 109 270,00 109 270,00 109 270,00 109 270,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,94 1,98 2,01 2,14 2,14
Zysk (strata) na jedną akcję -0,03 0,04 0,04 0,11 0,00
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 41 128,00 52 280,00 65 609,00 44 351,00 52 763,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 460,00 3 881,00 4 952,00 -3 612,00 2 235,00
Zysk (strata) brutto 2 796,00 3 891,00 4 730,00 -3 865,00 2 147,00
Zysk (strata) netto 2 555,00 2 958,00 3 501,00 -3 030,00 1 421,00
Aktywa razem 187 353,00 192 126,00 199 421,00 199 431,00 213 225,00
Kapitał własny 166 431,00 169 271,00 173 349,00 169 299,00 170 570,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 109 270,00 109 270,00 109 270,00 109 270,00 109 270,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,52 1,55 1,59 1,55 1,56
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 0,03 0,03 -0,03 0,01
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 236 133,00 240 250,00 273 977,00 230 801,00 239 551,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 563,00 6 288,00 19 070,00 5 577,00 13 138,00
Zysk (strata) brutto 12 256,00 3 956,00 15 219,00 4 372,00 8 598,00
Zysk (strata) netto 10 018,00 3 108,00 12 128,00 2 915,00 6 229,00
Aktywa razem 349 872,00 357 410,00 360 911,00 381 565,00 396 875,00
Kapitał własny 193 213,00 196 147,00 208 912,00 210 679,00 216 264,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 109 270,00 109 270,00 109 270,00 109 270,00 109 270,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,77 1,80 1,91 1,93 1,98
Zysk (strata) na jedną akcję 0,09 0,03 0,11 0,03 0,06
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
24.08.2004 2006 BM BGŻ S.A. 32 700 3 800 -
24.08.2004 2004 BM BGŻ S.A. 28 000 3 100 -
24.08.2004 2005 BM BGŻ S.A. 30 200 3 500 -