STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MBK (MBANK)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20 IIQ'20
Przychody z tytułu odsetek 1 109 146,00 1 168 926,00 1 120 546,00 1 184 805,00 1 067 305,00
Przychody z tytułu prowizji 449 216,00 394 362,00 423 508,00 502 308,00 499 632,00
Wynik na działalności bankowej 1 497 196,00 1 395 531,00 1 285 055,00 1 314 340,00 1 319 529,00
Zysk (strata) brutto 444 107,00 505 374,00 269 279,00 138 709,00 204 527,00
Zysk (strata) netto 366 865,00 356 435,00 106 440,00 91 584,00 82 808,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 15 681 638,00 16 070 222,00 16 115 007,00 16 518 860,00 16 725 212,00
Liczba akcji 42 332,47 42 348,44 42 348,44 42 348,44 42 348,44
Zysk (strata) na jedną akcję 8,67 8,42 2,51 2,16 1,96
Wartość księgowa na jedną akcję 370,44 379,48 380,53 390,07 394,94
Współczynnik wypłacalności 23,40 23,26 22,84 22,62 22,34
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20 IIQ'20
Przychody z tytułu odsetek 1 263 592,00 1 331 082,00 1 120 546,00 1 334 977,00 1 210 616,00
Przychody z tytułu prowizji 487 680,00 433 250,00 423 508,00 544 426,00 535 487,00
Wynik na działalności bankowej 1 330 806,00 1 505 341,00 1 285 055,00 1 409 758,00 1 435 311,00
Zysk (strata) brutto 459 173,00 515 392,00 269 279,00 143 940,00 218 430,00
Zysk (strata) netto 372 413,00 353 922,00 106 440,00 90 917,00 86 983,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 15 679 158,00 16 088 688,00 16 151 303,00 16 583 303,00 16 910 784,00
Liczba akcji 42 332,47 42 348,44 42 348,44 42 348,44 42 348,44
Zysk (strata) na jedną akcję 8,80 8,36 2,51 2,15 2,05
Wartość księgowa na jedną akcję 370,38 379,91 381,39 391,59 399,33
Współczynnik wypłacalności 19,66 19,79 19,46 22,62 19,26
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody z tytułu odsetek 3 274 494,00 3 394 096,00 3 550 968,00 3 961 606,00 4 454 856,00
Przychody z tytułu prowizji 1 091 508,00 1 259 269,00 1 405 071,00 1 467 005,00 1 553 921,00
Wynik na działalności bankowej 3 612 349,00 3 826 999,00 4 053 300,00 4 315 330,00 5 309 934,00
Zysk (strata) brutto 1 553 030,00 1 570 154,00 1 470 224,00 1 693 310,00 1 484 465,00
Zysk (strata) netto 1 301 233,00 1 219 339,00 1 089 704,00 1 303 820,00 980 980,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 12 242 347,00 13 023 803,00 14 287 561,00 15 130 170,00 16 115 007,00
Liczba akcji 42 238,92 42 280,13 42 312,12 42 332,47 42 348,44
Zysk (strata) na jedną akcję 30,81 28,84 25,75 30,80 23,16
Wartość księgowa na jedną akcję 289,84 308,04 337,67 357,41 380,53
Współczynnik wypłacalności 20,18 24,07 24,62 24,20 22,84
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody z tytułu odsetek 3 660 505,00 3 872 855,00 4 052 074,00 4 518 190,00 5 071 664,00
Przychody z tytułu prowizji 1 433 927,00 1 550 843,00 1 659 673,00 1 630 341,00 1 704 642,00
Wynik na działalności bankowej 4 033 432,00 4 248 527,00 4 421 372,00 4 677 672,00 5 516 216,00
Zysk (strata) brutto 1 617 855,00 1 637 737,00 1 527 902,00 1 786 649,00 1 555 045,00
Zysk (strata) netto 1 301 246,00 1 219 282,00 1 091 530,00 1 302 786,00 1 010 350,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 12 242 346,00 13 023 756,00 14 289 370,00 15 169 107,00 16 151 303,00
Liczba akcji 42 238,92 42 280,13 42 312,12 42 332,47 42 348,44
Zysk (strata) na jedną akcję 30,81 28,84 25,80 30,78 23,86
Wartość księgowa na jedną akcję 289,84 308,04 337,71 358,33 381,39
Współczynnik wypłacalności 17,25 20,29 20,99 20,69 19,46
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
04.03.2015 2016 DM BPS 2 734 000 1 315 000 -
04.03.2015 2015 DM BPS 2 528 000 1 329 000 -
04.03.2015 2014 DM BPS 2 491 000 1 287 000 -
20.04.2013 2013 DM IDM SA 1 961 900 1 012 300 -
20.04.2013 2014 DM IDM SA 2 244 600 1 144 000 -
20.04.2013 2012 DM IDM SA 2 233 600 1 203 200 -
20.04.2013 2015 DM IDM SA 2 493 200 1 306 400 -
02.11.2008 2009 DM IDM SA 1 469 600 716 000 -
02.11.2008 2008 DM IDM SA 1 335 200 1 034 100 -
04.08.2008 2008 DM IDM SA 1 343 000 1 059 300 -