STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MBK (MBANK)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody z tytułu odsetek 1 022 848,00 1 046 903,00 1 056 238,00 1 109 146,00 1 168 926,00
Przychody z tytułu prowizji 369 209,00 372 554,00 362 074,00 373 977,00 394 362,00
Wynik na działalności bankowej 1 073 692,00 999 280,00 1 132 152,00 1 497 196,00 1 395 531,00
Zysk (strata) brutto 386 828,00 453 433,00 261 943,00 403 338,00 505 374,00
Zysk (strata) netto 291 015,00 334 053,00 147 478,00 326 096,00 356 435,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 14 797 855,00 15 175 043,00 15 334 221,00 15 681 638,00 16 070 222,00
Liczba akcji 42 332,47 42 332,47 42 332,47 42 332,47 42 348,44
Zysk (strata) na jedną akcję 6,88 7,89 3,48 7,70 8,42
Wartość księgowa na jedną akcję 349,56 358,47 362,23 370,44 379,48
Współczynnik wypłacalności 23,73 24,20 24,34 23,40 23,26
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody z tytułu odsetek 1 168 823,00 1 193 163,00 1 200 843,00 1 263 592,00 1 331 082,00
Przychody z tytułu prowizji 401 357,00 412 873,00 400 652,00 412 441,00 433 250,00
Wynik na działalności bankowej 1 191 818,00 1 186 944,00 1 265 033,00 1 330 806,00 1 505 341,00
Zysk (strata) brutto 397 418,00 465 951,00 290 830,00 418 404,00 515 392,00
Zysk (strata) netto 291 069,00 332 737,00 164 001,00 331 644,00 353 922,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 14 800 400,00 15 213 980,00 15 311 027,00 15 679 158,00 16 088 688,00
Liczba akcji 42 332,47 42 332,47 42 332,47 42 332,47 42 348,44
Zysk (strata) na jedną akcję 6,88 7,86 3,87 7,83 8,36
Wartość księgowa na jedną akcję 349,62 359,39 361,69 370,38 379,91
Współczynnik wypłacalności 20,21 20,69 20,65 19,66 19,79
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody z tytułu odsetek 3 634 827,00 3 274 494,00 3 394 096,00 3 550 968,00 3 961 606,00
Przychody z tytułu prowizji 1 176 602,00 1 091 508,00 1 259 269,00 1 405 071,00 1 467 005,00
Wynik na działalności bankowej 3 416 845,00 3 612 349,00 3 826 999,00 4 053 300,00 4 315 330,00
Zysk (strata) brutto 1 478 569,00 1 553 030,00 1 570 154,00 1 470 224,00 1 706 975,00
Zysk (strata) netto 1 174 096,00 1 301 233,00 1 219 339,00 1 089 704,00 1 317 485,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 10 269 586,00 12 242 347,00 13 023 803,00 14 287 561,00 15 175 043,00
Liczba akcji 42 207,40 42 238,92 42 280,13 42 312,12 42 332,47
Zysk (strata) na jedną akcję 27,82 30,81 28,84 25,75 31,12
Wartość księgowa na jedną akcję 243,31 289,84 308,04 337,67 358,47
Współczynnik wypłacalności 16,95 20,18 24,07 24,62 24,20
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody z tytułu odsetek 3 956 254,00 3 660 505,00 3 872 855,00 4 052 074,00 4 518 190,00
Przychody z tytułu prowizji 1 399 601,00 1 433 927,00 1 550 843,00 1 659 673,00 1 641 782,00
Wynik na działalności bankowej 3 833 422,00 4 033 432,00 4 248 527,00 4 421 372,00 4 677 672,00
Zysk (strata) brutto 1 652 700,00 1 617 855,00 1 637 737,00 1 527 902,00 1 800 314,00
Zysk (strata) netto 1 286 668,00 1 301 246,00 1 219 282,00 1 091 530,00 1 316 451,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 11 043 242,00 12 242 346,00 13 023 756,00 14 289 370,00 15 213 980,00
Liczba akcji 42 207,40 42 238,92 42 280,13 42 312,12 42 332,47
Zysk (strata) na jedną akcję 30,48 30,81 28,84 25,80 31,10
Wartość księgowa na jedną akcję 261,64 289,84 308,04 337,71 359,39
Współczynnik wypłacalności 14,66 17,25 20,29 20,99 20,69
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
04.03.2015 2016 DM BPS 2 734 000 1 315 000 -
04.03.2015 2015 DM BPS 2 528 000 1 329 000 -
04.03.2015 2014 DM BPS 2 491 000 1 287 000 -
20.04.2013 2013 DM IDM SA 1 961 900 1 012 300 -
20.04.2013 2014 DM IDM SA 2 244 600 1 144 000 -
20.04.2013 2012 DM IDM SA 2 233 600 1 203 200 -
20.04.2013 2015 DM IDM SA 2 493 200 1 306 400 -
02.11.2008 2009 DM IDM SA 1 469 600 716 000 -
02.11.2008 2008 DM IDM SA 1 335 200 1 034 100 -
04.08.2008 2008 DM IDM SA 1 343 000 1 059 300 -