STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WIK (WIKANA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 7 998,00 463,00 1 544,00 1 532,00 692,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 63,00 5 483,00 -4 812,00 1 066,00 259,00
Zysk (strata) brutto -174,00 5 232,00 -5 101,00 824,00 39,00
Zysk (strata) netto -174,00 5 232,00 -5 101,00 824,00 -455,00
Aktywa razem 55 897,00 59 430,00 52 240,00 49 973,00 49 272,00
Kapitał własny 32 006,00 37 237,00 32 137,00 32 961,00 32 505,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 20 014,80 20 014,80 20 014,80 20 014,80 20 014,80
Wartość księgowa na jedną akcję 1,60 1,86 1,61 1,65 1,62
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 0,26 -0,26 0,04 -0,02
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 13 946,00 6 997,00 7 971,00 46 575,00 13 514,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 560,00 294,00 -1 800,00 7 729,00 1 793,00
Zysk (strata) brutto -492,00 -835,00 -3 168,00 6 288,00 575,00
Zysk (strata) netto -479,00 -943,00 -3 177,00 6 181,00 12,00
Aktywa razem 204 711,00 207 063,00 230 686,00 208 873,00 205 520,00
Kapitał własny 46 240,00 45 297,00 42 121,00 48 302,00 48 314,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 20 014,80 20 014,80 20 014,80 20 014,80 20 014,80
Wartość księgowa na jedną akcję 2,31 2,26 2,10 2,41 2,41
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 -0,05 -0,16 0,31 0,00
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 27 105,00 16 513,00 8 026,00 7 237,00 10 668,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -7 688,00 -38,00 688,00 -917,00 922,00
Zysk (strata) brutto -13 620,00 -3 159,00 -3 048,00 -2 916,00 -97,00
Zysk (strata) netto -13 620,00 -3 159,00 -3 048,00 -2 916,00 -97,00
Aktywa razem 102 345,00 83 961,00 80 751,00 56 015,00 52 240,00
Kapitał własny 40 852,00 38 051,00 35 149,00 32 233,00 32 137,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 20 014,80 20 014,80 20 014,80 20 014,80 20 014,80
Wartość księgowa na jedną akcję 2,04 1,90 1,76 1,61 1,61
Zysk (strata) na jedną akcję -0,68 -0,16 -0,15 -0,15 -0,01
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 72 946,00 93 135,00 73 256,00 68 930,00 43 779,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -19 593,00 9 566,00 12 066,00 7 807,00 1 960,00
Zysk (strata) brutto -30 544,00 1 124,00 3 603,00 1 139,00 -4 212,00
Zysk (strata) netto -30 872,00 123,00 2 707,00 1 129,00 -4 336,00
Aktywa razem 226 574,00 194 645,00 203 731,00 198 666,00 230 686,00
Kapitał własny 42 315,00 42 440,00 45 328,00 46 456,00 42 121,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 20 014,80 20 014,80 20 014,80 20 014,80 20 014,80
Wartość księgowa na jedną akcję 2,11 2,12 2,27 2,32 2,10
Zysk (strata) na jedną akcję -1,54 0,01 0,14 0,06 -0,22
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
02.11.1999 1999 zarząd 24 805 750 -
01.03.1999 1999 zarząd 27 193 1 576 -