STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WIK (WIKANA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 1 532,00 692,00 511,00 487,00 1 034,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 066,00 259,00 110,00 399,00 1 731,00
Zysk (strata) brutto 824,00 39,00 -112,00 159,00 1 514,00
Zysk (strata) netto 824,00 -455,00 -241,00 375,00 1 514,00
Aktywa razem 49 973,00 49 272,00 56 271,00 49 521,00 49 018,00
Kapitał własny 32 961,00 32 505,00 32 265,00 31 876,00 33 330,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 20 014,80 20 014,80 20 014,80 20 014,80 20 014,80
Wartość księgowa na jedną akcję 1,65 1,62 1,61 1,59 1,67
Zysk (strata) na jedną akcję 0,04 -0,02 -0,01 0,02 0,08
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 46 575,00 13 514,00 8 428,00 8 534,00 29 243,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 729,00 1 793,00 646,00 -3 578,00 7 154,00
Zysk (strata) brutto 6 288,00 575,00 -686,00 -4 583,00 5 596,00
Zysk (strata) netto 6 181,00 12,00 -826,00 -4 482,00 5 498,00
Aktywa razem 208 873,00 205 520,00 219 525,00 235 443,00 229 427,00
Kapitał własny 48 302,00 48 314,00 47 487,00 42 740,00 48 178,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 20 014,80 20 014,80 20 014,80 20 014,80 20 014,80
Wartość księgowa na jedną akcję 2,41 2,41 2,37 2,14 2,41
Zysk (strata) na jedną akcję 0,31 0,00 -0,04 -0,22 0,28
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 16 513,00 8 026,00 7 237,00 10 668,00 3 222,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -38,00 688,00 -917,00 922,00 1 834,00
Zysk (strata) brutto -3 159,00 -3 048,00 -2 916,00 -97,00 910,00
Zysk (strata) netto -3 159,00 -3 048,00 -2 916,00 -97,00 503,00
Aktywa razem 83 961,00 80 751,00 56 015,00 52 240,00 49 521,00
Kapitał własny 38 051,00 35 149,00 32 233,00 32 137,00 31 876,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 20 014,80 20 014,80 20 014,80 20 014,80 20 014,80
Wartość księgowa na jedną akcję 1,90 1,76 1,61 1,61 1,59
Zysk (strata) na jedną akcję -0,16 -0,15 -0,15 -0,01 0,03
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 93 135,00 73 256,00 68 930,00 43 779,00 77 051,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 566,00 12 066,00 7 807,00 1 960,00 6 590,00
Zysk (strata) brutto 1 124,00 3 603,00 1 139,00 -4 212,00 1 594,00
Zysk (strata) netto 123,00 2 707,00 1 129,00 -4 336,00 885,00
Aktywa razem 194 645,00 203 731,00 198 666,00 230 686,00 235 443,00
Kapitał własny 42 440,00 45 328,00 46 456,00 42 121,00 42 740,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 20 014,80 20 014,80 20 014,80 20 014,80 20 014,80
Wartość księgowa na jedną akcję 2,12 2,27 2,32 2,10 2,14
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 0,14 0,06 -0,22 0,04
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
02.11.1999 1999 zarząd 24 805 750 -
01.03.1999 1999 zarząd 27 193 1 576 -