STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ING (INGBSK)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody z tytułu odsetek 1 156 600,00 1 198 600,00 1 211 800,00 1 257 000,00 1 306 400,00
Przychody z tytułu prowizji 379 300,00 352 800,00 391 600,00 434 800,00 422 300,00
Wynik na działalności bankowej 1 251 400,00 1 302 700,00 1 319 900,00 1 369 700,00 1 396 500,00
Zysk (strata) brutto 494 300,00 592 300,00 433 100,00 619 100,00 566 200,00
Zysk (strata) netto 378 300,00 452 200,00 325 400,00 470 300,00 414 800,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 11 875 900,00 13 336 300,00 13 389 700,00 14 205 000,00 15 204 700,00
Liczba akcji 130 100,00 130 100,00 130 100,00 130 100,00 130 100,00
Zysk (strata) na jedną akcję 2,91 3,48 2,50 3,62 3,19
Wartość księgowa na jedną akcję 91,28 102,51 102,92 109,19 116,87
Współczynnik wypłacalności 16,71 17,19 17,17 16,26 16,96
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody z tytułu odsetek 1 194 700,00 1 230 800,00 1 253 400,00 1 308 600,00 1 359 700,00
Przychody z tytułu prowizji 395 300,00 372 600,00 409 300,00 449 300,00 440 600,00
Wynik na działalności bankowej 1 304 100,00 1 355 400,00 1 384 000,00 1 447 500,00 1 483 900,00
Zysk (strata) brutto 500 100,00 595 700,00 438 900,00 627 000,00 576 000,00
Zysk (strata) netto 378 300,00 452 200,00 325 400,00 470 300,00 414 800,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 12 147 800,00 13 336 300,00 13 428 900,00 14 236 600,00 15 262 700,00
Liczba akcji 130 100,00 130 100,00 130 100,00 130 100,00 130 100,00
Zysk (strata) na jedną akcję 2,91 3,48 2,50 3,62 3,19
Wartość księgowa na jedną akcję 93,37 102,51 103,22 109,43 117,32
Współczynnik wypłacalności 15,22 15,60 15,82 15,05 15,46
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody z tytułu odsetek 3 578 700,00 3 483 600,00 3 778 500,00 4 089 900,00 4 526 800,00
Przychody z tytułu prowizji 1 097 400,00 1 055 900,00 1 145 400,00 1 290 200,00 1 393 500,00
Wynik na działalności bankowej 3 380 500,00 3 645 100,00 4 138 500,00 4 588 500,00 5 009 500,00
Zysk (strata) brutto 1 335 900,00 1 395 900,00 1 577 600,00 1 859 000,00 2 011 700,00
Zysk (strata) netto 1 067 900,00 1 140 000,00 1 208 700,00 1 403 100,00 1 525 900,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 10 247 800,00 10 485 200,00 10 294 900,00 11 794 800,00 13 336 300,00
Liczba akcji 130 100,00 130 100,00 130 100,00 130 100,00 130 100,00
Zysk (strata) na jedną akcję 8,21 8,76 9,29 10,79 11,73
Wartość księgowa na jedną akcję 78,77 80,59 79,13 90,66 102,51
Współczynnik wypłacalności 15,52 15,07 16,60 18,39 17,19
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody z tytułu odsetek 3 724 500,00 3 628 600,00 3 922 900,00 4 237 500,00 4 673 800,00
Przychody z tytułu prowizji 1 168 200,00 1 134 700,00 1 201 300,00 1 343 100,00 1 460 200,00
Wynik na działalności bankowej 3 512 200,00 3 757 300,00 4 305 100,00 4 766 100,00 5 218 300,00
Zysk (strata) brutto 1 347 400,00 1 390 300,00 1 644 500,00 1 882 000,00 2 033 000,00
Zysk (strata) netto 1 040 700,00 1 127 000,00 1 253 000,00 1 403 100,00 1 525 900,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 10 454 000,00 10 677 900,00 10 474 900,00 11 794 800,00 13 336 300,00
Liczba akcji 130 100,00 130 100,00 130 100,00 130 100,00 130 100,00
Zysk (strata) na jedną akcję 8,00 8,66 9,63 10,79 11,73
Wartość księgowa na jedną akcję 80,35 82,08 80,51 90,66 102,51
Współczynnik wypłacalności 14,17 13,74 14,73 16,71 15,60
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
04.03.2015 2016 DM BPS 2 766 000 1 205 000 -
04.03.2015 2015 DM BPS 2 473 000 1 132 000 -
04.03.2015 2014 DM BPS 2 330 000 1 041 000 -
15.04.2014 2015 Noble Securities 1 315 000 -
15.04.2014 2014 Noble Securities 1 077 000 -
15.02.2011 2012 DM Millennium 1 863 000 963 000 -
15.02.2011 2011 DM Millennium 1 737 000 850 000 -
15.02.2011 2010 DM Millennium 1 628 000 753 000 -
12.11.2008 2009 DM IDM SA 1 334 500 605 600 -
12.11.2008 2008 DM IDM SA 1 155 000 716 100 -