STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ING (INGBSK)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody z tytułu odsetek 1 198 600,00 1 211 800,00 1 257 000,00 1 306 400,00 1 296 000,00
Przychody z tytułu prowizji 397 300,00 391 600,00 434 800,00 422 300,00 432 800,00
Wynik na działalności bankowej 1 302 700,00 1 319 900,00 1 369 700,00 1 396 500,00 1 398 200,00
Zysk (strata) brutto 591 700,00 433 100,00 619 100,00 566 200,00 600 200,00
Zysk (strata) netto 451 600,00 325 400,00 470 300,00 414 800,00 450 300,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 13 321 600,00 13 389 700,00 14 205 000,00 15 204 700,00 15 114 800,00
Liczba akcji 130 100,00 130 100,00 130 100,00 130 100,00 130 100,00
Zysk (strata) na jedną akcję 3,47 2,50 3,62 3,19 3,46
Wartość księgowa na jedną akcję 102,40 102,92 109,19 116,87 116,18
Współczynnik wypłacalności 17,17 17,17 16,26 16,96 18,30
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody z tytułu odsetek 1 230 800,00 1 253 400,00 1 308 600,00 1 359 700,00 1 358 400,00
Przychody z tytułu prowizji 417 100,00 409 300,00 449 300,00 440 600,00 450 700,00
Wynik na działalności bankowej 1 355 400,00 1 384 000,00 1 447 500,00 1 483 900,00 1 480 500,00
Zysk (strata) brutto 595 100,00 438 900,00 627 000,00 576 000,00 618 000,00
Zysk (strata) netto 451 600,00 325 400,00 470 300,00 414 800,00 450 300,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 13 321 600,00 13 428 900,00 14 236 600,00 15 262 700,00 15 223 300,00
Liczba akcji 130 100,00 130 100,00 130 100,00 130 100,00 130 100,00
Zysk (strata) na jedną akcję 3,47 2,50 3,62 3,19 3,46
Wartość księgowa na jedną akcję 102,40 103,22 109,43 117,32 117,01
Współczynnik wypłacalności 15,58 15,82 15,05 15,46 16,87
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody z tytułu odsetek 3 483 600,00 3 778 500,00 4 089 900,00 4 526 800,00 5 071 200,00
Przychody z tytułu prowizji 1 055 900,00 1 145 400,00 1 290 200,00 1 548 900,00 1 681 500,00
Wynik na działalności bankowej 3 645 100,00 4 138 500,00 4 588 500,00 5 009 500,00 5 484 300,00
Zysk (strata) brutto 1 395 900,00 1 577 600,00 1 859 000,00 2 009 600,00 2 216 500,00
Zysk (strata) netto 1 140 000,00 1 208 700,00 1 403 100,00 1 523 800,00 1 658 700,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 10 485 200,00 10 294 900,00 11 794 800,00 13 321 600,00 15 114 800,00
Liczba akcji 130 100,00 130 100,00 130 100,00 130 100,00 130 100,00
Zysk (strata) na jedną akcję 8,76 9,29 10,79 11,71 12,75
Wartość księgowa na jedną akcję 80,59 79,13 90,66 102,40 116,18
Współczynnik wypłacalności 15,07 16,60 18,39 17,17 18,30
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody z tytułu odsetek 3 628 600,00 3 922 900,00 4 237 500,00 4 673 800,00 5 280 100,00
Przychody z tytułu prowizji 1 134 700,00 1 201 300,00 1 343 100,00 1 615 600,00 1 749 900,00
Wynik na działalności bankowej 3 757 300,00 4 305 100,00 4 766 100,00 5 218 300,00 5 795 900,00
Zysk (strata) brutto 1 390 300,00 1 644 500,00 1 882 000,00 2 030 900,00 2 257 800,00
Zysk (strata) netto 1 127 000,00 1 253 000,00 1 403 100,00 1 523 800,00 1 658 700,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 10 677 900,00 10 474 900,00 11 794 800,00 13 321 600,00 15 223 300,00
Liczba akcji 130 100,00 130 100,00 130 100,00 130 100,00 130 100,00
Zysk (strata) na jedną akcję 8,66 9,63 10,79 11,71 12,75
Wartość księgowa na jedną akcję 82,08 80,51 90,66 102,40 117,01
Współczynnik wypłacalności 13,74 14,73 16,71 15,58 16,87
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
04.03.2015 2016 DM BPS 2 766 000 1 205 000 -
04.03.2015 2015 DM BPS 2 473 000 1 132 000 -
04.03.2015 2014 DM BPS 2 330 000 1 041 000 -
15.04.2014 2015 Noble Securities 1 315 000 -
15.04.2014 2014 Noble Securities 1 077 000 -
15.02.2011 2012 DM Millennium 1 863 000 963 000 -
15.02.2011 2011 DM Millennium 1 737 000 850 000 -
15.02.2011 2010 DM Millennium 1 628 000 753 000 -
12.11.2008 2009 DM IDM SA 1 334 500 605 600 -
12.11.2008 2008 DM IDM SA 1 155 000 716 100 -