STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PND (POLNORD)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 7 268,00 60 022,00 18 957,00 5 619,00 5 935,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -7 946,00 1 117,00 -7 149,00 -3 729,00 -41 380,00
Zysk (strata) brutto -3 355,00 3 256,00 -81 022,00 1 997,00 -50 303,00
Zysk (strata) netto -6 777,00 -5 508,00 -93 720,00 1 997,00 -45 923,00
Aktywa razem 1 567 111,00 1 540 767,00 1 443 131,00 1 487 914,00 960 623,00
Kapitał własny 700 781,00 694 542,00 600 822,00 602 820,00 443 923,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 32 693,13 32 693,13 32 693,13 32 693,13 32 693,13
Wartość księgowa na jedną akcję 21,44 21,24 18,38 18,44 13,58
Zysk (strata) na jedną akcję -0,21 -0,17 -2,87 0,06 -1,41
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 57 846,00 45 161,00 111 198,00 5 796,00 53 154,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -22 233,00 -3 891,00 -18 332,00 -7 029,00 -38 759,00
Zysk (strata) brutto -21 617,00 -10 098,00 -31 062,00 -5 138,00 -36 730,00
Zysk (strata) netto -27 200,00 -13 835,00 -48 528,00 -5 299,00 -42 663,00
Aktywa razem 1 347 650,00 1 344 450,00 1 229 427,00 1 292 227,00 1 176 218,00
Kapitał własny 653 880,00 640 989,00 601 239,00 595 940,00 471 251,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 32 693,13 32 693,13 32 693,13 32 693,13 32 693,13
Wartość księgowa na jedną akcję 20,00 19,61 18,39 18,23 14,41
Zysk (strata) na jedną akcję -0,83 -0,42 -1,48 -0,16 -1,31
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 37 741,00 79 469,00 39 682,00 82 602,00 98 100,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 25 663,00 -39 697,00 -37 708,00 2 491,00 -1 189,00
Zysk (strata) brutto 11 989,00 -127 970,00 -46 808,00 17 404,00 -65 287,00
Zysk (strata) netto 23 351,00 -118 383,00 -37 835,00 16 136,00 -92 347,00
Aktywa razem 1 772 391,00 1 616 634,00 1 666 751,00 1 647 388,00 1 443 131,00
Kapitał własny 853 209,00 735 315,00 697 198,00 722 544,00 600 822,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 32 633,03 32 633,03 32 693,13 32 693,13 32 693,13
Wartość księgowa na jedną akcję 26,15 22,53 21,33 22,10 18,38
Zysk (strata) na jedną akcję 0,72 -3,63 -1,16 0,49 -2,83
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 183 188,00 250 592,00 176 745,00 285 459,00 296 341,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21 407,00 -124 014,00 -26 335,00 -1 940,00 -29 846,00
Zysk (strata) brutto 8 905,00 -143 357,00 -24 649,00 -22 446,00 -56 482,00
Zysk (strata) netto 18 108,00 -140 660,00 -16 929,00 3 312,00 -86 247,00
Aktywa razem 1 568 701,00 1 398 706,00 1 517 994,00 1 468 488,00 1 229 427,00
Kapitał własny 862 979,00 722 818,00 705 577,00 708 083,00 601 239,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 32 633,03 32 633,03 32 693,13 32 693,13 32 693,13
Wartość księgowa na jedną akcję 26,45 22,15 21,58 21,66 18,39
Zysk (strata) na jedną akcję 0,56 -4,31 -0,52 0,10 -2,64
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
01.12.2013 2012 DM IDM SA 289 100 25 800 -
01.12.2013 2015 DM IDM SA 352 900 17 500 -
01.12.2013 2014 DM IDM SA 296 900 6 800 -
01.12.2013 2013 244 000 7 300 -
13.11.2008 2009 DM IDM SA 672 300 126 000 -
13.11.2008 2008 DM IDM SA 522 300 113 000 -
21.10.2008 2009 DM IDM SA 672 300 126 000 -
21.10.2008 2008 DM IDM SA 522 300 113 000 -
17.08.2008 2008 DM IDM SA 720 900 188 900 -
17.08.2008 2009 DM IDM SA 1 482 300 276 000 -