STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PND (POLNORD)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 18 957,00 5 619,00 5 935,00 4 591,00 7 102,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -15 697,00 -3 729,00 -41 380,00 -5 691,00 -38 151,00
Zysk (strata) brutto -72 009,00 1 997,00 -50 303,00 -3 394,00 -74 478,00
Zysk (strata) netto -78 507,00 1 997,00 -45 923,00 -4 900,00 -82 273,00
Aktywa razem 1 002 734,00 1 487 914,00 960 623,00 930 347,00 840 341,00
Kapitał własny 459 854,00 602 820,00 443 923,00 439 023,00 328 755,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 32 693,13 32 693,13 32 693,13 32 693,13 32 693,13
Wartość księgowa na jedną akcję 14,07 18,44 13,58 13,43 10,06
Zysk (strata) na jedną akcję -2,40 0,06 -1,41 -0,15 -2,52
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 111 198,00 5 796,00 53 154,00 58 993,00 25 029,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 495,00 -7 029,00 -38 759,00 -28 837,00 -24 802,00
Zysk (strata) brutto -3 624,00 -5 138,00 -36 730,00 -32 577,00 -35 919,00
Zysk (strata) netto -13 129,00 -5 299,00 -42 663,00 -23 141,00 -66 954,00
Aktywa razem 1 210 822,00 1 292 227,00 1 176 218,00 1 074 764,00 1 004 501,00
Kapitał własny 486 423,00 595 940,00 471 251,00 448 087,00 348 366,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 32 693,13 32 693,13 32 693,13 32 693,13 32 693,13
Wartość księgowa na jedną akcję 14,88 18,23 14,41 13,71 10,66
Zysk (strata) na jedną akcję -0,40 -0,16 -1,31 -0,71 -2,05
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 79 469,00 39 682,00 82 602,00 98 100,00 23 247,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -39 697,00 -37 708,00 2 491,00 -5 839,00 -88 951,00
Zysk (strata) brutto -127 970,00 -46 808,00 17 404,00 -57 376,00 -126 178,00
Zysk (strata) netto -118 383,00 -37 835,00 16 136,00 -78 236,00 -131 099,00
Aktywa razem 1 616 634,00 1 666 751,00 1 647 388,00 1 002 734,00 840 341,00
Kapitał własny 735 315,00 697 198,00 722 544,00 459 854,00 328 755,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 32 633,03 32 693,13 32 693,13 32 693,13 32 693,13
Wartość księgowa na jedną akcję 22,53 21,33 22,10 14,07 10,06
Zysk (strata) na jedną akcję -3,63 -1,16 0,49 -2,39 -4,01
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 250 592,00 176 745,00 285 459,00 296 341,00 142 972,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -124 014,00 -26 335,00 -1 940,00 -12 121,00 -99 427,00
Zysk (strata) brutto -143 357,00 -24 649,00 -22 446,00 -30 147,00 -110 364,00
Zysk (strata) netto -140 660,00 -16 929,00 3 312,00 -51 951,00 -138 057,00
Aktywa razem 1 398 706,00 1 517 994,00 1 468 488,00 1 210 822,00 1 004 501,00
Kapitał własny 722 818,00 705 577,00 708 083,00 486 423,00 348 366,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 32 633,03 32 693,13 32 693,13 32 693,13 32 693,13
Wartość księgowa na jedną akcję 22,15 21,58 21,66 14,88 10,66
Zysk (strata) na jedną akcję -4,31 -0,52 0,10 -1,59 -4,22
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
01.12.2013 2012 DM IDM SA 289 100 25 800 -
01.12.2013 2015 DM IDM SA 352 900 17 500 -
01.12.2013 2014 DM IDM SA 296 900 6 800 -
01.12.2013 2013 244 000 7 300 -
13.11.2008 2009 DM IDM SA 672 300 126 000 -
13.11.2008 2008 DM IDM SA 522 300 113 000 -
21.10.2008 2009 DM IDM SA 672 300 126 000 -
21.10.2008 2008 DM IDM SA 522 300 113 000 -
17.08.2008 2008 DM IDM SA 720 900 188 900 -
17.08.2008 2009 DM IDM SA 1 482 300 276 000 -